encyklopedie Star Treku
Advertisement
Červí díra je hypotetický vesmírný objekt, poprvé popsaný roku 1935 Albertem Einsteinem a Nathanem Rosenem (Einstein-Rosenův most), který vytváří spojnici mezi dvěmi body díky zakřivení časoprostoru. Laická definice a zároveň definice pojmenování: Provrtává se jako červ skrz jablko, místo toho, aby z bodu A do bodu B putoval po jeho povrchu.

Ve světě Star Treku je nejznámější červí dírou Bajorská červí díra, spojující kvadrant Alfa a kvadrant Gama. (Star Trek: Deep Space Nine)

Barzanská červí díra (TNG:"Price", VOY:"False Profits") se ukázala jako nestabilní, i když byla zpočátku považována za první objevenou stálou červí díru. Měla spojovat Alfa kvadrant s Gama kvadrantem, nakonec se ukázalo, že ústí do Delta kvadrantu.

Uměle vytvořenou červí mikrodíru vytvořili federační vědci roku 2376 v rámci projektu MIDAS za účelem spojení s lodí USS Voyager, ztracenou v delta kvadrantu. Tato červí díra měla krátkou životnost (VOY: "Pathfinder"). S přírodní mikrodírou se USS Voyager setkal už v roce 2371, která sice spojovala delta kvadrant s alfa kvadrantem, ale na druhé straně ústila o dvacet let dříve. (VOY: "Eye of the Needle"


Externí odkaz[]

Advertisement