encyklopedie Star Treku
Advertisement


Tato šablona se používá ke správnému vyvedení názvu lodi (kurzívou):

[[USS Yamato|USS ''Yamato'']]

Šablona připouští až tři proměnné:

  1. Jméno lodi
  2. Rozcestník (nepovinné)
  3. Textová přípona (nepovinné)
{{USS|Jménolodi|Rozcestník|Text přípony}}

Použití

Nejjednodušší použití je se jménem lodi:

{{USS|Yamato}}

USS Yamato


Verze s jedinou proměnnou by se neměla používat, pokud jméno náleží více lodím, pokud však není cílem nasměrovat uživatele na rozcestník. Příklad:

{{USS|Enterprise}}

USS Enterprise


Jako odkaz na rozcestník vložte název rozcestníku jako druhou proměnnou:

{{USS|Exeter|NCC-1672}}

USS Exeter


Jsou-li lodě rozlišeny ještě písmeny, například USS Enterprise-D, tot písmeno patří na místo třetí proměnné - jako přípomna za jménem:

{{USS|Enterprise|NCC-1701-D|-D}}

USS Enterprise-D

Advertisement