encyklopedie Star Treku
Advertisement

Štít lodi USS Voyager, Třída Intrepid

Štíty jsou energetické bariery obklopující objekt (jako je například loď) za účelem jeho ochrany. Střely, které by jinak tento objekt poškodily, naráží do této energetické bariery, kterou tvoří energetické pole. Skrze štíty nelze provést transport, ten je možný pouze tehdy, je-li štít k tomu nastaven (záměrně se ve štítech vytvoří okno). Výkon štítů se udává v terajoulech.

Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.

Druhy štítů[]

  • obranný štít – druh štítu používaný ve 23. století, při bojové pohotovosti byl vztyčen kolem můstku.
  • ponorový štít - – štít určený k pohybu v hustém prostředí (atmosféra hvězdy, voda); poprvé byl použit u Deltaplánu. (VOY: Extreme Risk)
  • metafázový štít – typ štítu vyvinutý vědcem dr. Reygou, umožňuje vlet do svrchních vrstev hvězdy. (TNG: Suspicions)
  • multi-adaptivní štít – druh štítového systému navrženého pro skrytí lodi před borgskými senzory. (VOY: Dark Frontier, Part II)
  • multifázový štít - deflektorový štít který je upravený tak, aby vydržel velkou blízkost hvězdy (podobně jako metafázový štít).
  • regenerativní štít – štít fungující na principu rychlé analýzy nepřátelské zbraně a následného přizpůsobení pro co nejlepší účinnost. Tento štít využívají Borgové.
  • unimatrixový štít – štít vyvinutý v roce 2375 poručíkem Tuvokem.

Tvar štítů[]

Existují minimálně dvě různé konfigurace štítů. První je tvořen ve vzdálenosti několika metrů od trupu, čímž kopíruje tvar lodi. Druhý typ (poprvé se objevil až ve 24. st.) je tvořen elipsoidem (taková ta velká symetrická bublina) a obklopuje spolu s lodí také poměrně velké množství okolního prostoru. Oba druhy se dají rozšířit tak, aby štít pojmul i další loď. To však vyžaduje velké množství energie a štít je proto znatelně slabší. Štít se dá kolem jiné lodi rozšířit i tak, že se emitory nastaví na stejnou frekvenci. Ty pak vlastně splynou do jednoho společného štítu.

  • tvárné štíty - tvoří pole, které není příliš přiléhavé a nekopíruje přímo tvar objektu (lodě, stanice), mohou ale mít í jiný tvar. Tyto štíty mají větší objem a jsou energeticky náročnější.

Štít lodě třídy Galaxy

  • přiléhavé štíty - kopírují tvar objektu a jsou tedy méně náročné na energii.

Frekvence štítu[]

Štíty mají svoji frekvenci, kterou lze měnit. Při znalosti přesné frekvence je možné upravit zbraně tak, aby štíty prošly.

Systém štítů s automatickou modulací (adaptabilní)[]

Řídící systém je schopen zhodnotit parametry nepřátelských zbraní a na tomto základě upravit frekvenci štítů tak, aby byly co nejoptimálnější obranou. Tyto štíty jsou použity na lodích třídy Sovereign a Defiant.

Kdo využívá štíty[]

Štíty užívají jak Federace, tak Romulané, Klingoni, Borgové, ale v podstatě většina druhů, i když tomu tak vždy nebylo. Například lidé štíty před založením Federace neměli a používali polarizovaný pancíř.

Obrazovka ovládacího panelu štítového systému lodě třídy Constitution

Přesun energie[]

Do štítu lze převést všechnu energii, které se využívá jinak v méně důležitých systémech. Není-li dost energie, lze také přesměrovat energii z jedné části štítů do druhé. Není potřeba chránit záď, když je nepřítel před přídí lodi. Tohoto faktu bylo využito mimo jiné v boji mezi Enterprise a Scimitarem, když Riker nařídil převést energii do přední části lodi (ze zádi) a držet se přídí k Scimitaru.

Advertisement