Alenka v roce 2267

Alenka v roce 2269

Alenka je ústřední postavou dětských knížek Lewise Carolla Alenka v říši divů a Alenka za zrcadlem.

Objevila se na planetě, jíž roku 2267 prozkoumávala Enterprise kapitána Kirka, poté, co doktor McCoy prohlásil, že planeta vypadá jako z Alenky. Planeta byla ve skutečnosti obrovským zábavním parkem, tvořícím atrakce na základně myšlenek a přání návštěvníků, pročež se záhy po McCoyových slovech objevil Bílý králík, následovaný Alenkou (TOS: "Shore Leave")

Stejná scéna se opakovala i při druhé návštěvě Enterprise na této planetě, k níž došlo o dva roky později. (TAS: "Once upon a Planet")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.