encyklopedie Star Treku
Advertisement
Shran.jpg Talas
Typický andorijský muž
Typická andorijská žena
Andoria
Andoria - domovská planeta Andorianů a Aenarů
Písmo
Ukázka andorijského písma

Andoriané jsou druh pocházející z Kvadrantu Alfa. Většinou jsou prudcí, nevyhýbají se boji, i když také kladou velký důraz na smysl pro čest a spravedlnost.

Fyziologie[]

Andoriané jsou humanoidním druhem s modrou pletí, dvěma pohyblivými tykadly nad čelem a světlými vlasy. Barva jejich krve je modrá. Andoriané tykadla používají pro vnímání rovnováhy. Je pravděpodobné, že poloha a pohyb jejich tykadel, také vypovídá o emocionálním stavu jedince. Při ztrátě tykadla je Andorian částečně zneschopněn a neschopen boje, ovšem přibližně během jednoho dne je schopen ztrátu určitým způsobem kompenzovat. Amputovaná tykadla dorůstají znovu na stejném místě až do původní velikosti. Tento proces trvá až devět měsíců, ovšem použitím elektrické masážní terapie postižené lebeční oblasti může být regenerace hotova přibližně v polovičním čase. Ztráta tykadla je pro Andoriana pokořující zkušeností (ENT: "United"). Dá se usuzovat, že andoriánské ženy jsou obecně vyšší než muži, tak jak bylo pozorováno např. na Tarah a Talas v porovnání s jejich mužskými protějšky. Andoriané jsou velmi citliví na vysoké teploty. Zvláštnost jejich metabolismu je dělá zranitelným vůči efektům střelby z fázové pistole, která pro ně může být smrtelná i v případě minimálního letmého zásahu (ENT: "The Aenar"). Díky neobvyklé fyziologii Andorianů, není možná aplikace nitrožilní injekce, namísto toho musí lékař zvolit mezisvalovou injekci (TOS: "Whom Gods Destroy").


Aenarové jsou samostatná rasa Andorianů, která se na první pohled liší hlavně bledší pokožkou. Na rozdíl od Andorianů mají telepatické schopnosti.

Společnost a kultura[]

Jejich domovským světem je ledový měsíc Andoria, obíhající plynného obra. Tento měsíc má kyslíkovou atmosféru podobnou pozemské, ovšem klima je nehostinné a chladné. Andoriané žijí v podzemních městech a využívají hlavně geotermální energii.

Andoriani se řídí tradičním pravidlem cti zvaným ushaan. Tradiční andorijské manželství tvoří čtyři osoby (TNG: The Offspring). Andorianská akademie umění je považována za nejlepší školu svého druhu. Ve 22. století bylo státním zřízením na Andorii císařství. Armádní a mocenskou složku tvořila Andorianská císařská garda (ENT: Shadows of P'Jem, Proving Ground). Andorianské pivo je silný modrý alkoholický nápoj, který je dobře znám mnoha druhy a je velmi ceněný. Andoriané jsou proslulí svým výtvarným uměním. Na Andorii se nachází proslulá Akademie výtvarných umění. (DS9: Prodigal Daughter)

Diplomacie a konflikty[]

Andoriané se vydali do vesmíru dříve než pozemšťané. Vulkánci s nimi navázali kontakt o vice jak sto let dříve, než na Zemi došlo k prvnímu oficiálnímu kontaktu lidí a Vulkánců. V polovině 22. století byli už hodně dlouhou dobu v nepřátelském vztahu s Vulkánci. Z této doby pochází několik mírových dohod mezi Andoriany a Vulkánci. První známou dohodu vyjednala velvyslankynině V'Lar ještě v druhé polovině 21. století (ENT: Fallen Hero), další důležitá dohoda se týkala sporné planety Weytahn, mající i vulkánské jméno Paan Mokar. Ve 22. století měli také nepřátelské vztahy s Tellarity (ENT: Babel One).

První zprvu nepříliš šťastný kontakt s Pozemšťany učinil komandér Shran roku 2151 na planetě P'Jem ve vulkánském klášteře. Později začal Shran lidem, které nazýval "růžoví" věřit. Tato důvěra napomohla Jonathanu Archerovi vyjednat důležité příměří mezi Vulkánci a Andoriany, když fungoval jako prostředník a vyjednavač (ENT: The Andorian Incident, Cease Fire, Proving Ground). Roku 2154 vzhledem k událostem, které se udály na Vulkánu byla zaźenána hrozba války (ENT: Awakening, Kir'Shara). Brzy poté došlo i k urovnání vztahů s Andoriany i Tellarity (ENT: United). Tyto události napomohli podepsání Charty koalice planet v roce 2161. Andoriané se tak stali zakládajícími členy nového politického útvaru později pojmenovaného Spojená federace planet.


Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.
Advertisement