FANDOM


Angosia III
Angosia III
Třída: M
Kvadrant: Alfa
Obyvatelstvo: Angosiané
Angosia III surface
Hlavní město (2366)
Angosia III je planeta třídy M, domovský svět Angosianů.

V roce 2366 se měla stát Angosia III členem Federace. USS Enterprise-D byla vyslána na kontrolní návštěvu. Během této návštěvy, se posádka Enterprise dozvěděla, že Angosiané vězní veterány z tarsijské války na Lunar V, měsíci Angosie. Vstup Angosie do Federace byl odložen, dokud nebude tento problém vyřešen. (TNG: "The Hunted")

Z označení měsíce Lunar V je pravděpodobné, že má Angosia III přinejmenším pět měsíců.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.