FANDOM


Enterprise-d firing-into-anomaly

Antičasová erupce

Antičasová erupce je multifázová časová konvergence v časoprostorovém kontinuu. Je to v podstatě prostorová anomálie vyvěrající trhlinou z porušené subprostorové bariéry, která odděluje čas od antičasu.

Antičasová erupce byla vyvolána soustředěním tří inverzních tachyonových pulsů do stejného bodu v prostoru a to z tří různých časových dob – 2364, 2370 a pouze rámcově dané doby v budoucnu - posádkami lodí Enterprise-D. Tím vznikla anomálie, která byla objevena v Devronské planetární soustavě, která se nachází uvnitř Romulanské neutrální zóny. Erupcí se začal expandovat opačně plynoucí čas, což je základní charakteristikou antičasového subprostoru. Vzniklá anomálie by měla za následek pohlcování klasického subprostoru a tím zničení lidstva.

Srážkou klasického subprostoru s antičasovým subprostorem vzniká časová energie. V případě antičasové erupce u Devronské soustavy její velikost byla odhadnuta Datem na vyzařování energie deseti hvězd typu G. Tato energie měla vliv na posádku lodě USS Enterprise-D. La Forgemu se začala regenerovat DNA jeho optických nervů, a vlivem toho mu narůstaly nové oči. U dalších dvou členů posádky se ztratily staré jizvy. Naopak ošetřovatelka Alyssa Ogawa přišla o ještě nenarozené dítě, protože místo aby se vyvíjelo, plod se naopak vracel do ranného stupně vývoje, čímž se jeho DNA začala rozpadat.

Anomálie by měla při dalším rozšiřování i vliv i na život na Zemi. Antičasová erupce postupovala prostorem proti času a k Zemi se dostala právě v době, kdy se zde skupiny aminokyselin začaly spojovat a vytvářely tím první proteiny – tedy zárodek života na Zemi.

Tomu však bylo později posádkami lodí Enterprise-D, které se nacházely ve třech časových liniích zabráněno vytvořením statického warp pouzdra, které antičasovou erupci uzavřelo (TNG: All Good Things…).

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.