encyklopedie Star Treku
Advertisement

Antihmota se skládá z podobných elementárních částic jako běžná hmota, avšak elektrický náboj těchto elementárních částic je opačný. Při setkání hmoty s antihmotou nastává anihilace, při které obě formy hmoty se přemění na čistou formu energie.

Antihmotu lze využít k různým účelům. Hlavně se využívá v pohonných systémech a ve zbraních hromadného ničení. Lze ji využít jako pohonný systém i jako samotný zdroj ničivé síly.

V roce 2365 byla zničena hvězdná loď USS Yamato, když selhal její izolační systém po zásahu Iconianskou počítačovou zbraní (TNG: "Contagion" ).

Enterprise-D několikrát skoro selhala izolace antihmoty (TNG: "11001001", "Violations", "Cost of Living", "Disaster", "Force of the Nature".

V roce 2371 došlo na palubě Enterprise-D k selhání izolace antihmoty během bitvy z klingonskou lodí, avšak nedošlo ke ztrátám na životech díky úspěšné evakuaci posádky do talířové sekce a jejího odpojení. Bohužel byl bojový modul zcela zničen následujícím výbuchem warp jádra. Talířová sekce mezitím ztroskotala na povrchu planety Veridian III (Star Trek: Generations).

Externí odkazy[]

Antihmota na Wikipedii (česky)

Advertisement