encyklopedie Star Treku
Advertisement

USS Prometheus byla experimentální bitevní lodí, která v hlubokém vesmíru testovala hned několik nových systémů navržených Flotilou v druhé polovině 24. století. Nicméně během testů se jí zmocnili Romulané konkrétně organizace Tal Shiar, kteří ji chtěli přepravit na své území a prozkoumat. Transportovali se na palubu a zabili celou posádku lodi.

USS Bonchune pronásleduje USS Prometheus, který aktivoval Multivektorový útočný mód

Stíháním lodi byla nejdříve pověřena loď USS Bonchune. Romulané však použili nový obranný systém lodi, tzv. Multivektorový útočný mód. Loď se po aktivování tohoto systému rozdělila na tři plně vyzbrojené části, které pod řízením počítače operovaly jako samostatné lodě. Bonchune byla zasažena do sekundárního trupu a zneschopněna. Během bitvy se na palubu dostal Pohotovostní zdravotnický holoprogram z lodi USS Voyager, která se nacházela v dalekém kvadrantu Delta a snažila se kontaktovat jinou Federální loď a dát tak o sobě vědět.

Romulanské lodě zahajují palbu

Po vyřazení Bonchune pokračoval Prometheus na Romulanské území. PZH z Voyageru aktivoval svůj protějšek, který se nacházel na palubě Promethea. Tento program (Vzor II) patřil k experimentálním systémům lodi a nebyl doposud vyzkoušen. Nejdříve se zdráhal PZH z Voyageru pomoci ve znovuzískání lodi, ale později zamořil celou loď uspávacím plynem a Romulany tak zneškodnil. Před Prometheem se však mezitím demaskovali tři váleční ptáci třídy D'deridex, a když zjistili, že na loď už neovládají Romulané, zahájili palbu. V této době se už k Prometheovi blížila Federální flotila.

Federální flotila přilétá

Loď USS Spector společně s dvěma loděmi třídy Defiant zahájily palbu na romulanské lodě i na Prometheus, protože nevěděly, že už není pod kontrolou Romulanů. PZH na Prometheovi se snažili opětovat palbu, ovšem phasery nefungovaly a vystřelené torpédo zasáhlo federální loď třídy Defiant, protože lékařské holoprogramy neměly žádné taktické zkušenosti. Poté však jeden PZH omylem aktivoval tajnou zbraň lodi, a sice Multivektorový útočný mód. Loď se opět rozdělila a její tři části ve společné formaci rychle vyřadily jednoho válečného ptáka. Ostatní romulanské lodě se stáhly z oblasti. (VOY: "Message in a Bottle")

Advertisement