encyklopedie Star Treku
Advertisement

"Nikdy se neobracej zády k Breenům" - tvrzení Romulanů (DS9: "By Inferno's Light")

Thot Gor, představitel Breenské konfederace

Breenové jsou záhadná, válečnická, samotářská a mocná rasa z Alfa Kvadrantu.

Historie a politika[]

Po objevení byli Breenové podceňováni jako většina ras obývající Alfa Kvadrant.

První rasou, která okusila opravdové schopnosti Breeenů, byli Klingoni. Během klingonské Druhé říše nařídil Kancléř Mow'ga celé klingonské flotile, aby napadla a dobyla rodný svět Breenů. Flotila se už nikdy nevrátila (DS9: "'Til Death Do Us Part").

I když není velikost klingonské flotily známa, tak se předpokádá, že byla složena z velkého počtu lodí, jelikož Chancellor hodlal napadnout Breeny hluboko v jejich vesmíru a podrobit si breenskou planetu. To ukazuje, že jsou Breenové silní, s čímž se mělo počítat dávno před 24. stol.

Ještě ve 24. století se toho o Breenech moc nevědělo, ovšem jejich politická neutrální vláda byla známá jako Breenská konfederace. Federace měla omezené informace o Breenech, ale byla si vědoma breenských základen umístěných blízko temného shluku (2368). Roku 2370 se breenský pilot zůčastnil palia, které se konalo na Deep Space 3. Během závodu se jeden Fereng pokusil podplatit breenského pilota, aby úmyslně prohrál. Roku 2373 breenské osady na Portas V, nedaleko Demilitarizované zóny, jednali s Makisty o dodávání chladícíh jednotek. Bylo jisté, že Breenové létali daleko od svého vesmíru. Důkazem toho je chycení Ezri Dax Breenem na planetě v systému Goralis z roku 2375 (TNG: "Hero Worship", "Interface"; DS9: "Penumbra", "For the Uniform"). Ostatní druhy jako Ferengové si s Breeny uvořili pevnější vztahy ve druhé polovině 24. století (DS9: "Ferengi Love Songs").

Breenské zajímající lodě prováděli během 24. století nevybíravé nájezdy proti ostatním rasám Kvadrantu Alfa. Pro příklad, roku 2366 Breenové zaútočili na cardassianskou nákladní loď Ravinok, kterou následně obsadili. Ti, kteří přežili, byli posláni do breenských dilitiových dolů na Dozaria, kde prováděli otrockou práci (DS9: "Indiscretion"). Roku 2368 se Hvězdná flotila obávala útoků Breenů na veděckou loď USS Vico. Roku 2372 breenské zajímající lodě zaútočili na bajoranskou kolonii Free Haven, kterou úspěšně zahnal USS Defiant (TNG: "Hero Worship"; DS9: "To the Death").

Aliance s Dominionem[]

Roku 2371 Breenové upustili od taktity hloubkových nepřátelských akcí a přesunuli se k významnějším silám otevřeného válečnictví, když se spojili s Dominionem. Obdrželi tak přístup do Dominionské vojenské databáze. Podle smluvních podmínek alinace obdržela Breenská konfederace několik planet Cardassijské unie, jakožto odškodnění za vstup do války (DS9: "Strange Bedfellows").

Připojení Breenů k Dominionu bylo možná ovlivněno představitelem měňavců v konfederační vládě, který byl spatřen v Internačním táboře 371 jako neidentifikovaný Breen, kde několik lidí zaměnil za Měňavce.

Krátce poté, co se Breenové připojili k Dominionu, zaútočili na velitelství Hvězdné flotily v San Franciscu. Krátce poté pomohli dominionským silám ničit linky v systému Chin'toka. Díky příkazům ženského Měňavce mohli únikové moduly převážející federační přeživší uniknout do bezpečí. Tato významná bitva, známá jako Druhá bitva u Chin'Toky, byla vítězstvím Dominionu díky dokonalému breenskému zbraňovému systému, který může způsobit výpadek energie u hlavních systémů lodí. Obě tyto porážky přinesly těžké rány pro morálku spojenců. Jediná loď, která byla odolná vůči breenským zbraním, byl klingonský dravec, který odolával díky upravám hlavního inženýra, který smísil tritium ve warp jádře (DS9: "The Changing Face of Evil", "When It Rains...").

Klingonská flotila dokázala pomocí úprav odolávat nebezpečným zbraním, Federace a Romulané zatím nikoliv. Federace nakonec vyvinula ochranné systémy, které dokázaly čelit breenským zbraním, což způsobilo ústup dominionské flotily. Breen Thot Pran vyjádřil svou absolutní nechuť ke kapitulaci a vyžadoval útěchu ženského Měňavce, že byli neodbytní a že se raději přeskupí, zdvojnásobí stavbu lodí a naplní úsilí (DS9: "The Dogs of War").

Advertisement