Brioriové jsou druh, pocházející pravděpodobně z kvadrantu Delta.

V roce 1937 Brioriové unesli ze Země 300 lidí, a převezli je na nejmenovanou planetu třídy L v kvadrantu Delta. Zde je používali jako otroky. Osm lidí přežilo v kryokomorách po 400 let.

Jednou se však lidští otroci vzepřeli, a vyhnali Briorie z planety. Přivlastnili si jejich technologii i planetu. Postavili zde tři vyspělé kolonie, ve kterých se za 15 generací zvýšil počet lidí na 100,000. K tomuto počtu se v roce 2371 přidalo osm lidí, kteří spali v kryokomorách, a pro které si zdejší lidé vytvořili termín "sedmatřicátníci".

V roce 2371 nalezla tuto planetu loď Federace USS Voyager. V té době byla tato lidská kolonie zcela svobodná. (VOY: "The 37's")

Podle Johna Evansvilla, mají Brioriové hvězdné lodě podobné Voyageru.

  • Není známo, kdy byli Brioriové vyhnáni, takže není jisté, zda kolonisté znají podobu briorijských lodí, nebo zda jejich informace pocházejí ze 400 let starých legend.
  • Brioriové se nikdy na televizní obrazovce neobjevili, a Federace se s nimi ani nikdy nesetkala. Není ani známo, jakým způsobem urazili obrovskou vzdálenost mezi Zemí a planetou v kvadrantu Delta. Také není známo, proč museli Brioriové hledat otroky na druhé straně Galaxie, a ne ve své části vesmíru. Historie Brioriů je nápadně podobná té Skagaranské, ale žádná spojitost mezi těmito druhy nikdy nebyla dokázána.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.