FANDOM


Soubor:Bussard collector, Night terrors.jpg

Bussardův kolektor slouží k doplňování zásob vodíku, hlavně deuteria během letu (TNG : "Samaritan Snare"; VOY : "Unforgettable", "The Haunting of Deck Twelve"), nicméně USS Voyager příležitostně potřeboval najít deuterium z dalších zdrojů ( VOY: "The Cloud", "Demon").

Důvod proto zůstává nevyjádřený. To může znamenat, že bussardůvy kolektory nepracují zcela spolehlivě, nebo že tyto kolektory nemohou zabezpečit 100% lodních potřeb. Možné je také, že Voyager potřeboval větší zásoby, protože se posádka snažila vylepšit pohon lodi.

Bussardův kolektor je obvykle umístěný v přední části gondoly. Tento kolektor může sbírat různé složky, které se ve vesmíru nacházejí. Kolektory pracují nejlépe v místech, kde hustota částic je vysoká jako sluneční soustavy nebo mlhoviny. V Bussardově kolektoru je umístěný generátor, který vytváří záření ionizující jinak neutrální částice v prostoru před lodí. Ty jsou následně zachyceny silným elektromagnetickým polem, které je navede až k nasávacímu roštu.

V roce 2376 Sedmá z devíti zjistila, že kolektory lodí třídy Intrepid byli méně než optimální, proto provedla na Voyageru série modifikací které zvětšily jejich výkon. ( VOY : "Unforgettable")

Posádka lodi Enterprise-D použila dvakrát kolektory lodi k opačnému úkonu, než je obvyklé. Kolektroy pak vypuzovali vodík. (TNG: "Samaritane Snare", "Night Terrors").

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.