Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Denius III je třetí planetou v Deniuské planetární soustavě. Tato planeta byla v dávné minulosti, asi před 200 000 lety, osídlena bájnými Iconiany.

V roce 2365 Federace prováděla na planetě archeologické vykopávky, při nichž objevila artefakty, které patřily Iconianům. Vykopávky vedl Dr. Ramsey. Na jeho pozvání se výzkumu objevených artefaktů také účastnil kapitán kosmické lodi USS Yamato Donald Varley. Se svolením Dr. Ramseyho si kapitán mohl odvést několik archeologických nálezů. Kapitán Varley byl fascinován technickou složitostí objevených předmětů. Podle jeho slov, která jsou zaznamenána v jeho osobním lodním deníku, tato složitost přesahovala technickou úroveň současné techniky a mnohdy nebyla vůbec, se současnými znalostmi, vysvětlitelná. Navíc na jednom objeveném předmětu objevili účastníci vykopávek hvězdnou mapu, ze které se jim podařilo určit polohu mateřské planety Iconianů. (TNG: Contagion)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.