FANDOM


Denobula je domovská planeta Denobulanů. Nachází se v systému Denobula Triaxa. Má jen jeden velký obydlený kontinent. Je hustě zalidněná, v roce 2152 ji obýbalo nejméně dvanáct miliard obyvatel (ENT: "The Catwalk")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.