Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
JulianBashir2375.jpg
Bashir měl být vzorem pro DZH.
LMH presentation.jpg
Představení DZH (uprostřed)

Dlouhodobý zdravotnický holoprogram (zkráceně DZH) byl pokus Dr. Lewise Zimmermana rozšířit použitelnost svého předchozího výzkumu, Pohotovostního zdravotnického holoprogramu, pro využití na izolovaných základnách, kde zdroje mohou být limitované. Zimmerman začal s tímto projektem poté, co obdržel žádost od Hvězdné flotily ke zvětšení životnosti PZH v polovině roku 2373.

Stejně jako u předchozího výzkumu, Zimmerman plánoval použít Lidský objekt jako základ pro DZH. Lékařské oddělení Hvězdné flotily jako vzor pro DZH vybralo Dr. Juliana Bashira z Deep Space 9.

Při přípravě designu, Zimmerman mínil, že bude nezbytné pro holo-doktora, aby na pacienty reagoval přirozeně. Cítil, že je důležité, aby byl holoprogram schopný podělit se o vtipné anekdoty, rozšiřovat sympatie a také mít kulinářské názory, formované zkušeností.

K dalšímu rozšíření programu DZH, Zimmerman zamýšlel provést důkladný rozhovor s Bashirovou rodinou, přáteli a kolegy, proto aby sestavil zralý psychologický profil programu.

Bashir byl později, jako vzor, shledán nevhodným, kvůli zjištění, že měl v dětství podstoupit nelegální genetické vylepšení.

Není jasné zda Zimmerman pokračoval později v práci na DZH nebo ne, ačkoliv je pravděpodobné, že pokroky vytvořené v Doktorově programu, daly PZH mnohem delší životnost.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.