FANDOM


Můžete se také podívat na stránku Doktor. Jedná se o jméno Pohotovostního zdravotnického holoprogramu.


Doktor je osoba, která vystudovala příslušnou univerzitu a úspěšně složila závěrečné rigorozní zkoušky, případně obhájila závěrečnou práci. Aby doktor mohl v některém oboru vykonávat praxi, musí dále projít odbornými kurzy a úspěšně složit příslušnou atestační zkoušku.

Doktor je titul spojovaný se jménem osoby, která jej získala. Pro zjednodušení se pro tento titul používá zkratka Dr. Aby bylo možné rozlišit jednotlivé profesní specializace, používají se oborové zkratky, např. MUDr., což je doktor všeobecné medicíny.

Akademické tituly doktorEditovat

 • MUDr.
  • Doktor všeobecné medicíny
  • Doktor zubní medicíny (dříve)
 • MDDr.
  • Doktor zubní medicíny
 • MVDr.
  • Doktor veterinární medicíny
 • PhDr.
  • Doktor filosofie
 • ThDr.
  • Doktor teologie
 • RNDr.
  • Doktor přírodních věd


Dělení podle povoláníEditovat

 • Vědec
  • sem spadají fyzici, biologové, konstruktéři atd.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.