encyklopedie Star Treku
Advertisement

Dominion je politické uskupení a zároveň jedna z hlavních galaktických mocností zahrnující tisíce planet v kvadrantu Gama. Přibližně před 10 až 2 tisíci lety byl založen Měňavci, druhem polymorfních organismů, kteří sami sebe nazývají Tvůrci.

Vláda[]

Přestože Dominion existuje již poměrně dlouhou dobu, dokázali si Měňavci po celý čas udržet pozici absolutních vládců, jejichž rozhodnutí a plány nemohou být za žádných okolností zpochybněny. V tom jim pomáhají dva v rámci Dominionu níže postavené druhy. Vortové se starají o administrativní záležitosti a diplomacii, zatímco loajalitu podmaněných světů zajišťuje velká armáda jem'hadarských vojáků. Jak Vortové, tak Jem'Hadaři jsou geneticky naprogramováni, aby byli Zakladatelům naprosto oddáni, u Jem'Hadarů je jejich poslušnost navíc pojištěna i závislostí na droze ketracelu, bez něhož by zemřeli. Oba druhy pokládají Měňavce za své bohy. (DS9: "Hippocratic Oath", "Treachery, Faith and the Great River")

Dějiny[]

Historie Dominionu[]

PlanetaZakladatelu

Planeta Zakladatelů v mlhovině Omarion

Počátek dějin Dominionu, které jsou uchovány v paměti Velkého článku a jak je prezentovala Tvůrkyně, když poprvé mluvila s Odem, sahá do doby před několika tisíci lety, kdy Měňavci putovali vesmírem a hledali bezpečné místo, kde by žili v míru a byli zde v bezpečí před Pevnými. Ti se Měňavců obávali kvůli jejich metamorfickým schopnostem, pročež je pronásledovali, chytali a zabíjeli.

Při společné cestě runaboutem vyprávěl Weyoun Odovi dominionskou legendu o původu svých lidí, podle které pomohla na jedné planetě pronásledovanému Měňavci skupinka Vortů - tehdy malých opici podobných lesních tvorů - a ukryla jej před pronásledovateli. Měňavec jim na oplátku slíbil, že jednoho dne se stanou mocnými bytostmi a budou zastávat důležitou roli ve velkém impériu. (DS9: "The Search, 2. část", "Treachery, Faith and the Great River")

V epizodě "The Jem'Hadar" však vortská komandérka Eris zmíní dobytí planety Kurill I, domovského světa Vortů, Jem'Hadary, z čehož vyplývá, že její nebo Weyounova verze připojení Vortů k Dominionu není pravdivá.

Měňavci nakonec našli svůj domov na planetě v mlhovině Omarion, kde mohli nerušeně a ve skrytu žít a přitom ovládat mnohé druhy prostřednictvím Dominionu a hlavně armády Jem'Hadarů, čímž si zajistili bezpečí před pokračováním pronásledování ze strany Pevných.

Během času pak Tvůrci vyslali do vesmíru 100 nedospělých Měňavců, kteří měli shromažďovat informace a zkoumat ostatní druhy. V jejich genetickém kódu bylo "naprogramováno", aby se později sami vrátili a podělili se s ostatními Měňavci o to, co se naučili. Mezi těmito vyslanými jedinci byli i Odo a Laas. (DS9: "The Search, 2. část", "Chimera")

Weyoun portrait1

Vorta Weyoun

Maje k dispozici velké množství loajálních Vortů a Jem'Hadarů, začal se Dominion rozrůstat. V polovině 22. století jako výstrahu ostatním druhům, které by se odvážily vzdorovat, použil proti Teplanské soustavě biologickou zbraň způsobující nevyléčitelnou chorobu. Podobně dopadli i obyvatelé planety Boranis III. (DS9: "The Quickening", "Inter Arma Enim Silent Leges")

Okolo roku 2340 si Dominion podrobil Yaderany a v roce 2370 anektoval T-Rogany. (DS9: "Shadowplay", "Sanctuary")

K prvnímu oficiálnímu kontaktu mezi Dominionem a Spojenou federací planet došlo ke konci roku 2370, kdy Jem'Hadaři zničili na své straně červí díry několik kolonií založených kolonisty z kvadrantu Alfa a unesli komandéra Siska a Quarka. (DS9: "The Jem'Hadar")

Jelikož se ukázalo, že v případě otevřeného útoku a invaze do kvadrantu Alfa by Hvězdná flotila byla schopna zničit červí díru, pokud by nebylo jiné východisko, přistoupil Dominion k zákeřnějšímu postupu. Měňavci infiltrovali Federaci, Klingonskou říši a Romulanské hvězdné impérium a nahradili svými lidmi jedince na vysokých postech. Tím se jim zdařilo zatáhnout mocnosti kvadrantu Alfa do několika konfliktů (bitva v mlhovině Omarion, klingonsko-cardassijská válka, druhá válka mezi Federací a Klingony), které celý kvadrant oslabily. Od roku 2371 až do začátku války s Dominionem v roce 2373 se podařilo odhalit jen málo těchto dominionských agentů. (DS9: "The Search, 2. část", "The Adversary", "Paradise Lost", "In Purgatory's Shadow")

Válka s Dominionem[]

Kudaketan

Jem'hadarský voják

V roce 2373 se k Dominionu po jednáních vedených gulem Dukatem připojila Cardassijská unie a Dominion několik měsíců posílal Bajorskou červí dírou do cardassijského prostoru ohromné množství lodí a vojáků. Dominionské jednotky pak začaly masakrovat Makisty na hranicích Federace a Cardassie a navíc Dominion podepsal smlouvy o neútočení s Miradorny, Tholijským sněmem, Bajorem a Romulanským impériem.

Když se hromadění dominionských vojsk v kvadrantu pokusila Flotila zabránit zaminováním ústí červí díry, napadla spojená dominionsko-cardassijská flotila stanici Deep Space 9, čímž započala otevřená válka. (DS9: "In Purgatory's Shadow", "Blaze of Glory", "Call to Arms")

Na počátku roku 2374 byla aliance mezi Federací a Klingony v krizi, vojáci museli před Dominionem ustupovat téměř na všech frontách. Zlom přišel v průběhu operace Návrat, když velká flotila jem'hadarských lodí, které měly Dominionu zajistit hladké vítězství, beze stopy zmizela uvnitř červí díry a Dominion musel kvůli blížícím se nepřátelům opustit Deep Space 9. Situace se pro Dominion stala ještě těžší poté, co Romulané odstoupili od smlouvy o neútočení a připojili se v boji na stranu Federace a Klingonů. (DS9: "A Time to Stand", "Sacrifice of Angels", "In the Pale Moonlight")

Přestože do války ještě zasáhla Breenská konfederace, které byla za účast v bojích po boku Dominonu a Cardassianů slíbena rozsáhlá dobytá území, a zvláště v druhé bitvě u Chin'toky způsobili Breenové Federaci a jejím spojencům velké ztráty, musel Dominion ustupovat. Nakonec se proti Dominionu vzbouřili i utiskovaní Cardassiané a Tvůrkyně velící dominionským silám v kvadrantu Alfa byla přinucena kapitulovat. (DS9: "Strange Bedfellows", "What You Leave Behind")

Jazyky[]

Dominionština je minimálně jedním jazykem používaným v Dominionu. O tom, zda alespoň některé druhy, patřící k Dominionu, používají, či smí používat, své původní jazyky, není nic známo.

Druhy v Dominionu[]

Kromě Vortů a Jem'Hadarů patří pod nadvládu Zakladatelů ještě další stovky druhů, které se k Dominionu připojily dobrovolně anebo, v případě odporu, byly jednoduše anektovány silou. Využívání jem'hadarské armády k eliminování jakéhokoliv náznaku nebezpečí, které by mohlo hrozit Měňavcům nebo Dominionu, se ukazuje jako dosti efektivní, byť nadmíru drsný, způsob pomáhající udržet řád, jak Zakladatelé svoji politiku nazývají, v téměř celém kvadrantu Gama. (DS9: "The Search, 1. část")

Známé druhy v Dominionu[]

 • Breenové (Breenská konfederace připojena roku 2375)
 • Cardassiané (Cardassijská unie připojena roku 2373)
 • Dosi
 • Jem'Hadarové
 • Karemma
 • T-Rogorané (podrobeni roku 2370)
 • Vortové
 • Yaderané (podrobeni roku 2340)

Ovládané planety a hvězdné soustavy[]

Kromě velkého množství planet a hvězdných soustav v kvadrantu Gama ovládal Dominion za války proti Federaci částečně i některé oblasti patřící jeho spojencům v kvadrantu Alfa, jakož i několik dobytých federačních soustav.

Planety[]

 • Breen (kvadrant Alfa, 2375)
 • Callinon VII
 • Cardassia (kvadrant Alfa, 2373-2375)
 • domovská planeta Dosi
 • domovská planeta Zakladatelů
 • Karemma
 • Kurill I
 • Kylata II
 • T-Rogoranská domovská planeta
 • Vandros IV
 • Yadera I

Hvězdné soustavy[]

 • Callinonská soustava
 • Cardassijská soustava (kvadrant Alfa, 2373-2375)
 • Soustava Kendi
 • Teplanská soustava

Pozadí[]

Existence Dominionu byla nejprve zmíněna v seriálu Deep Space Nine v epizodách "Rules of Acquisition", "Sanctuary" and "Shadowplay" a k prvnímu skutečnému "setkání" došlo v epizodě "The Jem'Hadar". Záměrem tvůrců bylo vytvořit Federaci protivníka, jenž by byl odlišný od dosavadních nepřátel - Klingonů, Romulanů nebo Cardassianů. Místo jednoho nepřátelského druhu tak vzniklo uskupení několika druhů založené na podobné struktuře, na které je vystavěna Federace, avšak s naprosto odlišnou ideologií dobývání, útlaku a tyranie namísto svobody a spolupráce.

Advertisement