encyklopedie Star Treku
Advertisement
Dorvan V
Dorvan V
Třída: M
Umístění: Dorvanská soustava
Kvadrant: Alfa
Obyvatelstvo: Pozemská kolonie

Dorvan V je pátou planetou dorvanské soustavy. Planeta je třídy M, a nachází se v kvadrantu Alfa, na hranicích mezi Federací a Cardassijskou Unií.

V roce 2350 planetu osídlila indiánská skupina ze Země, která hledala nový domov od roku 2070. Osadníci byli znepokojení tím, že díky globalizaci Země ztratila jejích kultura své tradice. To byl také důvod, proč opustili Zemi. Tito osadníci žili na Dorvanu stejně jako jejich předkové před stoletími na Zemi.

Planeta patřila do roku 2370 Federaci. Tohoto roku přešla kvůli smlouvě mezi Federací a Cardassiany pod jurisdikci Cardassijské Unie. Federace, která se obávala o osud osadníků, vyslala loď USS Enterprise-D, která měla kolonisty převézt na jinou planetu. Ti ovšem přesídlení odmítli s tím, že už jsou s tímto místem duchovně spjati. (TNG: "Journey's End")

Není jasné, pod čí jurisdikci planeta připadla po Dominionské válce.
Advertisement