FANDOM


Dozaria
Dozaria
Umístění: Dozarijská soustava
Kvadrant: Alfa
Třída: M
Dozaria surface
Západ slunce na Dozarii (2372)

Dozaria je pouštní planeta, nacházející se v blízkosti území Cardassijské unie a Breenské konfederace, v kvadrantu Alfa. Je to jediná planeta třídy M v soustavě.

V roce 2366 havarovala na planetě cardassijská transportní loď Ravinok, která převážela bajorské zajatce. Loď byla napadena Breeny. Ti, kteří přežili, byli Breeny použiti jako pracovníci v místním dilithiovém dole.

V roce 2372 se k majoru Kiře dostala informace od muže jménem Razka Karn, že někteří z transportu Ravinoku mohli přežít, a že mohou být na planetě Dozaria. Poté, co byl ke Kiře Cardassiany přidělen legát Dukat, odletěli runaboutem na Dozarii. Zde nalezli trosky Ravinoku, a poblíž hroby těch, co nepřežili havárii, Bajoranů, i Cardassianů. Další den narazili na breenský dilithiový důl, a infiltrovali ho. Společně zde nalezli Dukatovu dceru, Toru Ziyal, a několik dalších bajorských zajatců. (DS9: "Indiscretion")

Dozaria byla jednou z planet, kam vedla ikonijská brána z planety Vandros IV. (DS9: "To the Death")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.