FANDOM


Dozarijská soustava je planetární soustava v kvadrantu Alfa. Nachází se v blízkosti území Cardassijské unie a Breenské konfederace. V soustavě se nachází pouze jedna planeta třídy M, Dozaria.

V roce 2372 navštívila tuto soustavu ferengijská loď, jejíž posádka zde nalezla úlomek z trupu cardassijské transportní lodě Ravinok. (DS9: "Indiscretion")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.