FANDOM


EmpokNor
EmpokNor

Empok Nor v roce 2374.

Empok Nor byla cardassijská vesmírná stanice stejné konstrukce jako Terok Nor/DS9 nacházející se v soustavě Trivas. Ještě před rokem 2370 byla opuštěna, avšak Cardassiané zde připravili mnoho pastí na ne-Cardassiany. Stanice pravděpodobně mimo jiné sloužila i jako vědecké pracoviště, kde se vyvíjely psychotropní drogy podporující přirozenou cardassijskou xenofobii. Mezi "pokusné králíky", na nichž byly tyto přípravky testovány, patřili i tři členové 3. praporu 1. Cardassijské legie, kteří na stanici zůstali ve stázových komorách.

Na sklonku roku 2373 vyslal kapitán Sisko na Empok Nor tým vedený šéfinženýrem Milesem O'Brianem, který zde měl získat některé náhradní díly potřebné na sesterské stanici DS9. Když ale skupina vstoupila na stanici, dva přeživší vojáci ve stázových komorách byli probuzeni a pod vlivem psychotropní drogy zabili tři O'Brianovi inženýry, než se je podařilo zneškodnit. Působení drogy byl vystaven i Elim Garak, který následně zabil čtvrtého člena týmu. Teprve poté ho O'Brian zastavil a zachránil tak život Nogovi. (DS9: "Empok Nor")

Po nějaké době připomněl Nog tuto událost Garakovi, když mu řekl, že se už nikdy neotočí k žádnému Cardassianovi zády. (DS9: "Rocks and Shoals")

V roce 2374 si Quark vybral Empok Nor jako místo, kde se měla uskutečnit výměna Vorty Keevana za Ishku, kterou unesl Dominion. Keevan byl sice nešťastnou náhodou zabit ještě předtím, než k vyměně došlo, ale Quark a jeho ferengští společníci dokázali druhou stranu oblafnout a Ishku získat. Keevanovo tělo bylo zanecháno na stanici. (DS9: "The Magnificent Ferengi")

Později, v roce 2375, přivedl Dukat na Empok Nor padesát členů Kultu Přízraků, aby zde založili komunitu, kterou by vedl. Navíc unesl plukovníka Kiru Nerys a snažil se ji přesvědčit, aby konvertovala. Když ztratil moc nad svými bývalými přívrženci, ze stanice uprchl a zbylí členové Kultu se v doprovodu Kiry vrátili na Bajor na palubě USS Defiantu. (DS9: "Covenant")

VýskytEditovat

PozadíEditovat

Přestože ve vesmíru není nahoře ani dole, stanice Empok Nor je vždy v prostoru zobrazena diagonálně, zatímco všechny ostatní stanice i lodě jsou obvykle v pozici, která by se dala označit "podlahou dolů". V podstatě jde jen o snahu odlišit Empok Nor od sesterské stanice Terok Nor.

Další zajímavostí je, že se Empok Nor nenachází na orbitě žádné planety, přestože má stejnou konstrukci jako Terok Nor a lze tedy usuzovat, že byla vybavena stejným zařízením pro zpracování uridiové rudy, které by však za těchto podmínek bylo těžko využitelné.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.