FANDOM


Galactic quadrants

Kvadranty galaxie Mléčná dráha

Galaxie Mléčná dráha je galaxie, která obsahuje přes čtyři sta miliard hvězd. Tato galaxie si generuje své vlastní magnetické pole, které zažívá poklesy a vrcholy. Galaxie je široká 100 000 světelných let.  (TNG: "Pen Pals"; VOY: "Inside Man"; ENT: "Azati Prime")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.