FANDOM


Gormagander (xenologická klasifikace: Federační druh 283732) byl neatmosferický organismus schopný života ve vakuu vesmíru. Byl popisován jako "vesmírná velryba", i když nebyl technicky mořským živočichem.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.