FANDOM


Gowron, 2375
Gowron (2375)
Pohlaví: Muž
Druh: Klingon
Zemřel: 2375
Příslušnost: Klingonská říše
Klingon vysoká rada
Funkce: Kancléř Klingonské vysoké rady
Otec: M'Rel
Herec: Robert O'Reilly
Gowron, 2367
Gowron (2367)

Gowron, syn M'Rela, byl Kancléřem Klingonské vysoké rady v druhé polovině 24. století. Vládnul během Klingonské občanské války, Klingonsko-Cardassijské války, a Války s Dominionem. Byl zabit Worfem v roce 2375.

Počátky kariéry Editovat

Před rokem 2367, byl Gowron politickým outsiderem Klingonské vysoké rady, který často napadal její rozhodnutí. Po smrti kancléře K'mpeca, Gowron a Duras, syn Ja'roda stanuli proti sobě jako kandidáti o budoucí vedení rady. Stal se také podezřelým z K'mpecovi smrti, ačkoli mnozí věřili, že bývalého kancléře otrávil spíše Duras.

Gowron2367

Gowron v roce 2367

Duras se pokusil Gowrona odstranit během obřadu následnictví, ale jeho pokus selhal. Duras byl později sám zabit důstojníkem flotily Worfem, což vedlo ke Gowronovu jmenování kancléřem Klingonské říše. (TNG: "")

Klingonská občanská válka Editovat

Po Gowronově jmenování se však na scéně objevily Durasovy sestry Lursa a B'Etor s cílem získat Gowronovo křeslo pro sebe. Předstoupili před Vysokou radu společně s dlouho utajovaným Durasovým synem Toralem, a požadovali jeho okamžité zvolení do čela Rady. Následná nerozhodnost rady v této věci vedla roku 2366 ke Klingonské občanské válce (TNG: "Redemption"). Po několika týdnech Gowronova frakce zvítězila, s pomocí Federace. Následně byla Durasova rodina obviněna z tajné konspirace s Romulanským impériem. Jako poděkování Gowron obnovil slávu Moghova domu, protože právě pomoc Worfa a jeho bratra Kurna byla v tomto konfliktu rozhodující. (TNG: "")

Pozdější léta Editovat

V dozvucích nedávné války se Gowron rozhodl, že bude nejlepší zatajit míru pomoci Federace během tohoto konfliktu. Ve všech oficiálních dokumentech o tomto konfliktu tedy pomoc Federace zcela vynechal. (TNG: "") Když byl v roce 2369 vytvořen klon Kahlesse Nezapomenutelného, tak Gowron protestoval proti jeho právu vést Říši. Ovšem později se začal obávat možnosti nové civilní války, protože klon měl v Říši velmi mnoho zastánců. Rozhodl se tedy že v zájmu zachování míru podpoří Kahlesse jako nového duchovního vůdce Klingonského lidu a sám setrvá v čele země jako kancléř Vysoké rady. (TNG: "") V roce 2371 byl zabit Klingon jménem Kozak následkem nehody v Quarkově baru na stanici Deep Space 9. D'Ghor, mladší Kozakův bratr, přednesl před Gowronem a Radou svůj nárok na vedení Kozakova domu, ale Gowron později převedl vedení Kozakova domu na Quarka, který se tajně oženil s Kozakovou vdovou Grilkou. Společně totiž dokázali, že D'Ghor zneuctil sám sebe ve snaze finančně zruinovat svého bratra Kozaka. D'Ghor následně vyzval Quarka na souboj, ale Quark odmítl bojovat. D'Ghor to však ignoroval a chtěl jej neozbrojeného zabít, což jej v očích rady zneuctilo. Gowron tedy D'Ghora zavrhnul a vynesl stanovisko, že Kozakův dům se stane Grilčiným domem. (DS9: "", "Looking for par'Mach in All the Wrong Places") Později toho roku se komandér Sisko domníval, že Gowron poslal na stanici Deep Space 9 agenty Klingonské rozvětky Atula, Bo'raka a Morkaa, aby tu špehovali Romulanskou delegaci. (DS9: "")
Gowron threat

"Tohle my neodpuštíme ... ani nezapomínáme."

Když se začala studená válka mezi Dominionem a Alfa kvadrantem přiostřovat, během 70. let 24. století, tak Gowron dosadil prominentního Klingonského Generála Martoka jako svého vojenského poradce. Martok byl však tajně nahrazen Měňavcem, který využil své pozice k ovlivňování Gowronových vojenských rozhodnutí. (DS9: "Apocalypse Rising") Když Cardassijskou domovskou planetu později v roce 2372 zachvátila občanská válka, Martokův dvojník rozšířil mýtus, že povstání Cardassijského lidu bylo tajně podporováno Dominionem. Nechal Gowrona věřit, že lidem dosazená Civilní vláda byla nahrazena Měňavci. Pro ochranu své říše se tedy Gowron rozhodl pro invazi do Cardassijské unie. Tento krok však byl odsouzen Radou Federace, na což Gowron reagoval vypovězením Khitomerské smlouvy, mírové smlouvy mezi Federací a Klingonskou říší. (DS9: "The Way of the Warrior", "") Invaze do Cardassie byla spíše neúspěšnou než úspěšnou, nicméně Gowron to vyhlásil velkým vítězstvím, aby tak zabránil případným pokusům o atentát na svou osobu. Zabezpečil své pozice v Cardassijském prostoru a pokračoval v rozšiřování hranic Klingonské říše. Nařídil také několik útoků na cíle na Klingonsko-Romulanské hranici. (DS9: "") Ke konci roku 2372 Gowron trval na tom, aby se Federace stáhla ze sektoru Archanis. Během této doby také Dominion skrze Oda poslal Hvězdné flotile klamnou informaci, že Gowron, ne Martok je ve skutečnosti Měňavec. (DS9: "")

Hvězdná flotila na základě této informace poslala na klingonské vojenské velitelství na Ty'Gokoru tajný tým, aby Gowrona odhalil. Přitom bylo dokázáno, že měňavcem je ve skutečnosti Martok. (DS9: "Apocalypse Rising")

Když se v roce 2373 Cardassia stala členem Dominionu, tak Gowron obnovil Khitomerskou smlouvu a dosadil na základnu Deep Space 9 na Cardassijské hranici stálý tým Klingonských důstojníků, kterým velel pravý generál Martok, který úspěšně uprchl z vězení Dominionu. (DS9: "By Inferno's Light")

Úpadek vlivu a smrt Editovat

Gowron and Worf battle

Gowron při boji s Worfem na život a na smrt v roce 2375

Na začátku roku 2374, po dlouhém přesvědčování Martokem a Worfem, poslal Gowron flotilu lodí na pomoc Federaci v bitvě zvané Operace Návrat během války s Dominionem. Klingonským lodím se při tomto zásahu podařilo rozbít nepřátelskou linii. (DS9: "Favor the Bold", "Sacrifice of Angels")

Martokovy akce během války s Dominionem z něj udělali doslova modlu a pro miliony Klingonů byl právě on zachráncem Říše. Gowron vůči němu pociťoval silnou závist, a proto jej poctil vysokým oceněním Klingonské říše a následně odvolal. Poté se sám ujal kontroly nad Klingonskými obrannými jednotkami a začal podrývat Martokovu autoritu a obviňovat jej ze svých vlastních chyb. (DS9: "When It Rains...")

Martok odmítne Gowrona za toto zneuctění vyzvat na souboj, ale místo něj to udělá člen jeho domu - Worf. Worf Gowrona při krátkém souboji porazí, zabije a funkci Kancléře, na kterou má sám nárok, předá Martokovi. (DS9: "Tacking Into the Wind")

Památné výroky Editovat

"Budeš umírat pomalu, Durasi."

- (TNG: "")


"K'mpec byl také tvrdohlavý. On také nechtěl poslouchat. Teď ... je pryč. Přece nechcete udělat tu stejnou chybu."

- řekl K'Ehleyr (TNG: "")


"Jste slepí k tomu co reprezentují? Pak tedy běžte ... vaše krev zbarví cestu k budoucnosti."

- (TNG: "Redemption")


"Udělal sis spoustu nepřátel, Worfe. Naštěstí, já nejsem jedním z nich!"

- (DS9: "The Way of the Warrior")


"Klingonská říše si bude pamatovat co se tu dnes stalo. Postavili jste se proti nám v bitvě! A tohle je věc, kterou neodpouštíme ... ani nezapomínáme!"

- (DS9: "The Way of the Warrior")


"Nebudeš mít tento ... den ..."

- Jeho poslední slova (DS9: "Tacking Into the Wind")


Výskyt Editovat


Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.