FANDOM


Hlavní lékař (též nazývaný šeflékař a ve vojenské hiearchii jako hlavní zdravotnický důstojník) vede na hvězdných lodích, hvězdných základnách nebo stanicích Hvězdné flotily všechny prostory, ve kterých se zajišťuje diagnostika a návazně i případná léčba, jak členů posádky, tak i pasažérů. Pod hlavního lékaře patří ošetřovny, lékařské laboratoře, zotavovny a mnoho dalších oddělení, avšak vše závisí na vybavenosti příslušných lodí/základen/stanic. Touto funkcí může být pověřen každý, kdo získal titul doktor lékařských věd s atestací chirurga.

Hlavní lékař patří, obdobně jako další vedoucí oddělení hvězdných lodí/základen/stanic, mezi nejužší vedení lodi/základny/stanice. Může být nositelem od nejnižších důstojnických hodností až po komandéra. Avšak ne každý hlavní palubní lékař je vybaven i důstojnickými velícími pravomocemi, nemůže velet lodi (TNG: Where Silence Has Lease, TNG: Thine Own Self). Aby hlavní lékař mohl vykonávat výkonného komandéra na hlavním můstku lodi musí složit velitelský test.

Něco jiného je to při jeho rozhodnutích týkajících se lékařských závěrů. Zde má pravomoci hlavního zdravotnického důstojníka, takže může přikázat jakémukoliv členu posádky včetně kapitána. Toto nařízení se týká i uvolnění ze služby ze zdravotních důvodů (TNG: Samaritan Snare).


Seznam hlavních lékařůEditovat

HlavníLekař(Phlox)

Dr. Phlox

HlavníLékař(SarahApril)

Dr. Sarah April

HlavníLékař(PhillipBoyce)

Dr. Philip Boyce

HlavníLékař(MarkPiper)

Dr. Mark Piper

HlavníLékař(McCoy)

Dr. Leonard McCoy
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.