encyklopedie Star Treku
Advertisement

Hlavní obrazovka, USS Enterprise (NCC-1701-E)

Hlavní obrazovka, IRW Khazara

Hlavní obrazovka (ang. viewscreen) je primární zobrazovací plocha na můstku kosmické lodi a vesmírných stanicích. Nalézá se nejčastěji na přední stěně. Podobné zvukové/vizuální zařízení používá mnoho organizací včetně Hvězdné flotily, Borského společenstva, Cardassianská unie, Klingonské říše a Romulanského hvězdného impéria.

Všeobecné specifikace[]

Hlavní obrazovky byly téměř univerzálními aspekty vesmírného výzkumu a kolonizace již ve 22. století, ale užívány byly i ve 23. a 24. staletí. Tato obrazovka může poskytovat pohledy ze všech směrů, zobrazit technická informace a schémata. Užívá se i k optické identifikaci a zobrazení předmětů v okolí lodi. Hlavní obrazovku lze užít také jako komunikační zařízení při navázání kontaktu s jinou lodí, pozemní základnou nebo vesmírnou stanicí. Mnoho nepřímých prvních kontaktů s neznámými druhy se tak uskutečnilo právě díky této zobrazovací a komunikační technologii. Zobrazený obraz lze také zvětši, respektive přiblížit.

Zajímavosti[]

Návrháři původně pracovali také s myšlenkou, že by na lodích USS Voyager a USS Defiant hlavní obrazovka vůbec nebyla a nahradili by jí holografickým zobrazení, které by poskytovala 3D prostorové zobrazení. Nakonec byl tento koncept zavrhnut. Hlavní obrazovka byla považována za důležitý základ Star Trek vesmíru.

Advertisement