encyklopedie Star Treku
Advertisement

Hmotou a antihmotou (použijeme Vodík H Hydrogenium, ná 1 proton p+ a jeden elektro e-) rozumíme protipóly pevného skupenství energie, ze které se skládá náš vesmír. Většinou ji definujeme jako přesně opačnou stavbu prvků. Atom vodíku H má 1 proton p+ a jeden obíhající elektron e- a atom antivodíku má 1 antiproton p- a jeden obíhající antielktron e+.

Reakce[]

Hmota i antihmota jsou pro sebe absolutním kataliktickým reaktantem. Svými opačnými náboji vyrušuje svoji pevnou stránku a přechází do plazmatického skupensví. Veškerá atomová energie se v okamžení uvolňuje a šíří do okolí. Není možné udržovat je jinak než bezkontaktně v udržovacím poli. Reakce probíhá dle následující rovnice:

        H+       H-      
       ----  +   ----   = h0  +  Eh+ + Eh-
        E       E
 
  H+ je vodík tak jak jej známe
  H- je antivodík
  E  je energie v atomu obsažená
  Eh+ je energie vodíku
  Eh- je energie antivodíku
  h0 je zbytek tedy nic
  --- je jen čára nedělí

Množství energie vyjadřujeme pomocí Einstainovy rovnice E=mc2, kde E je energie ve hmotě obsažená, m je hmotnost reaktantu v kilogramech a c2 je konstanttní číslo 300000 x 300000 rychlost světla v kilometrech za sekundu. Rychlost světla na druhou.


Příklad[]

  Kolik energie je obsaženo v jednom kilogramu hmoty?


  Na reakci použijeme: 500 gramů Vodíku
             500 gramů Antivodíku

Průběh: vstříkneme hmotu a antihmotu do reaktoru atomy se vyruší dle dříve uvedené rovnice a uvolní se energie v hodnotě:

(Je nutno počítat se základními jednotkami, tedy KG a m/s, nikoliv km/s. 300 000 km/s je tedy 300 000 000 m/s)


E = m * c^2 -> E = 1* 300 000 000* 300 000 000 -> E = 90 000 000 000 000 000 J neboli 90 000 000 GJ


(Pro představu, 1 Kg uhlí má výhřevnost 3*10e7 J, spálením jednoho KG uhlí tedy využijeme cca 0.0000000003% energie kterou obsahuje. Při fúzní (a jaderné) reakci je výtěžnost energie v řádu promilí)

Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.
Advertisement