FANDOM


Captain rank pin

Hodnostní insignie kapitána Hvězdné flotily na konci 23. století

Hodnosti ve Hvězdné flotile jednoznačně určovaly vzájemná pravomocná postavení důstojníků ve Hvězdné flotile Spojené federace planet. Členění hodností ve Hvězdné flotile vycházelo z její předchůdkyně - pozemské Hvězdné flotily a ta vycházela z historických zvyklostí pozemských námořních sil. Hodnostní postavení bylo na uniformách důstojníků vyznačeno rukávovými a nárameníkovými insigniemi.


Přehledné tabulky hodností a k nim přiřazených insigniíEditovat

Vlajkoví důstojníciEditovat

Admirálové byli ve Hvězdné flotile označováni jako "vlajkoví důstojníci". Tyto hodnosti patřily mezi nejvyšší hodnosti ve velitelství Hvězdné flotily.


Hodnosti a insignie vlajkových důstojníků
Hodnost Hvězdná flotila Země 2260-2269 2270-2279 2280 - 2359 23502369 2360 až do současnosti
Admirál flotily --- --- --- Mov fadm
peckové insignie
Mov fadm-sleeve
rukávové insignie
--- ---
Admirál --- --- --- Mov adm
peckové insignie
Mov adm-sleeve
rukávové insignie
--- Tng adm
Viceadmirál Ent vadm
peckové insignie
Tos vadm --- Mov vadm
peckové insignie
Mov vadm-sleeve
rukávové insignie
TngS1 vadm Tng vadm
Kontraadmirál Ent radm
peckové insignie
--- Tmp radm-epaulet
peckové insignie
Tmp radm
rukávové insignie
Mov radm
peckové insignie
Mov radm-sleeve
rukávové insignie
TngS1 radm Tng radm
Komodor
Kontraadmirál (nižší)
Komodor
Ent cdore
peckové insignie
Captain-Commodore sleeve stripes, 22nd century
rukávové insignie
Komodor
Tos cdore
Komodor
Tmp cdore
Komodor
Mov cdore
peckové insignie
Mov cdore-sleeve
rukávové insignie
Nižší kontraadmirál
TngS1 radmlh
---


Admirál flotily

V rámci vlajkových důstojníků se jednalo ve Hvězdné flotile o nejvyšší hodnost. Vrchní velitel Hvězdné flotily byl v roce 2293 držitelem této hodnosti.

Admirál

Druhá nejvyšší známá hodnost v rámci Hvězdné flotily.

Viceadmirál

Ve Hvězdné flotile se jednalo o hodnost zařazenou pod admirálem, ale byla nadřazena kontraadmirálovi.

Kontraadmirál

Ve Hvězdné flotile to byla nejnižší admirálská hodnost.

Komodor

Ve Hvězdné flotile byl nadřízeným kapitána, ale podřízený kontraadmirálovi. "Nižší" kontraadmirál byla rovnocenná hodnost s komodorem (historická změna v hodnostních názvech).


DůstojníciEditovat

Hodnosti a insignie důstojníků
Hodnost Hvězdná flotila Země 2230-2239 2250-2269 2260-2269 22802359 2350 až do současnosti
Kapitán Ent capt 2230s capt WNMHGB capt
(začátek 2260-2269)
Tos capt Mov capt Tng capt
Komandér Ent cmdr Blank Officer stripe, 2254-2265
Důstojník
Tos cmdr Mov cmdr Tng cmdr
Nadporučík Blank 2230s lt cmdr Tos lcdr Mov ltcmdr Tng ltcmdr
Poručík Ent lt 2230s lt Tos lt Mov lt Tng lt
Podporučík Blank Blank Tos ltjg Mov ltjg Tng ltjg
Praporčík Ent ens Blank (Praporčík neměl
v let. 2260-2269
žádné rukávové
insignie)
Mov ens Tng ensign


Kapitán

Jedná se ve Hvězdné flotile o nejvyšší hodnost mezi vyššími důstojníky. Kapitán obvykle velel hvězdné lodi nebo hvězdné základně, obdobně jako jiní náčelníci a řídící pracovníci sloužící pod admirály. Tato hodnost byla považována za předělovou, protože se zpravidla jednalo o první hodnost, ve které důstojníci víceméně sami řídíli operační jednotku (např. hvězdnou loď). U pozemních sil byla porovnatelnou hodností hodnost plukovník. Je nutné poznamenat, že hodnost kapitána měli v držení i jiní než velící důstojníci hvězdných lodí. Jako příklad lze uvést prvního důstojníka Spocka a šéfinženýra Scottyto. Oba byli v určité době též kapitáni, ale přitom sloužili pod Jamesem T. Kirkem, který byl též kapitánem. Ve vzácných případech mohli být šéfové lodních sekci v hodnosti kapitána. Mezi takové šéfy patřil Montgomery Scott, který byl titulován jako "kapitán strojovny". (Star Trek III: The Search for Spock). Jako další příklad je možno uvést Williama T. Rikera a Worfa, kteří též dosáhli hodnosti kapitána, ale přesto stále sloužili pod velením kapitána Jean-Luca Picarda (Worf byl kapitánem v Klingonských obranných jednotkách). Hodnost kapitána byla také vyjímečně aplikována u štábních důstojníků. Jako příklad lze uvést kapitánku Philipu Louvoisovou, která vedla v roce 2365 Vojenskou generální prokuraturu v sektoru 23 a působila zde i jako vojenský soudní důstojník. (TNG: "The Measure Of A Man")


Praporčík

Ve Hvězdné flotile se jednalo o nejnižší důstojnickou hodnost. Bala především určena pro nově jmenované důstojníky, kteří před tím úspěšně ukončili studium na Akademii Hvězdné flotily. Praporčíci většinou svoji profesionální kariéru začínali jako nižší důstojníci v sekci, jejíž zaměření vystudovali. Praporčíci, kteří na sebe upozornili svými znalostmi na akademii nebo na začátku své služby, mohli být někdy rovnou zařazeni mezi velící důstojníky (například praporčík Harry Kim). Typický důstojník obvykle zůstával na této hodnosti tři roky. (TNG: "Datalore")
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.