FANDOM


USS Equinox, forward
Průzkumná loď USS Equinox, třída Nova
D5 class battlecruiser
Klingonský bitevní křižník třídy D5
Sona collector deployed
Kolektor Son'a
Andorian battle cruiser, forward
Andorianský bitevní křižník (22. století)

Hvězdná loď je kosmická loď s posádkou, která je schopna mezihvězdného cestování a vyznačuje se tedy schopností překonávat mezihvězdné vzdálenosti v přiměřené časové lhůtě. Hvězdná loď tedy nemůže být vybavena pouze Impulzním pohonem, který není dostatečně rychlý pro meziplanetární cestování. Obvykle mají hvězdné lodě krom impulzního pohonu ještě warp pohon, popřípadě koaxiální nebo kvantový proudový pohon.

Konstrukce hvězdných lodí se liší podle jejich účelu. Tyto lodě se dělí např. na přepravní, průzkumné, vědecké, bitevní, podpůrné hvězdné lodě.Spojená federace planet používá tyto lodě především pro průzkumné mise a vědecký výzkum, přičemž Klingoni a nebo třeba Romulané upřednostňují bitevní a válečné lodě (tzv. dravce). Rozdílné účely a kritéria se projevují na hlavních rysech a vlastnostech lodí. Mezi hlavní kritéria patří warp rychlost, obratnost (manévrovatelnost), přesnost a dosah lodních senzorů, výzbroj a obranné systémy lodě.

Podle jednoho návrhu lze postavit více lodí obdobných, proto jsou hvězdné lodě klasifikovány podle jejich konstrukčního typu.


Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.