Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
Starbase173.jpg
Hvězdná základna 173
Hvězdná základna 173 byla ve 24. století základnou Federace. Nacházela se v sektoru 23 v blízkosti Romulanské neutrální zóny. Velel jí viceadmirál Nakamura. Kapitánka Phillipa Louvoisová zde vedla Vojenskou generální prokuraturu, pod jejíž účinnost spadal celý sektor 23.


Roku 2365 navštívila základnu 173 vesmírná loď USS Enterprise-D kvůli výměně posádky a vyložení experimentálních modulů. Na základně byl i komandér Bruce Maddox, který posádce Enterprise při této příležitosti oznámil, že přišel rozebrat Data. Maddox byl specialistou na kybernetiku a snažil se sestavit dalšího androida. Chtěl podrobně Data prozkoumat, aby mohl dále postoupit ve své práci. Dat měl strach, že může být zničen. Jeho rozebrání odmítá i kapitán Jean-Luc Picard. Maddox argumentoval tím, že má rozkaz velení Hvězdné flotily, dle kterého je Dat přidělen pod jeho vedení. Picard nevidí jinou možnost jak ochránit Data, než požádat o právní pomoc Louvoisou. Rozbíhá se soudní líčení, při kterém se Dat obhájil a byla mu udělena stejná práva jako každé jiné vnímající životní formě.(TNG: "The Measure Of A Man")


Praporčík Sonya Gomezová byla převelena z Hvězdné základny 173 na USS Enterprise-D, kde měla sloužit ve strojovně. (TNG: "Q Who")


Model použitý pro Hvězdnou základnu 173 byl později použit i pro další základny Federace. Viz. Studiové modely.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.