FANDOM


Starbase 234 planet

Hvězdná základna 234 v roce 2368

USS Sutherland at Starbase 234

USS Sutherland v suchém doku

Hvězdná základna 234 byla Federační hvězdnou základnou, která se nacházela poblíž Romulanského prostoru. Krátce po vypuknutí občanské války v Klingonské říši ke konci roku 2368 sem na cestě z Qo'noSu zavítal kapitán Jean-Luc Picard. V této době byla stanice pod velením admirála Shanthiové. Picard admirála úspěšně přesvědčil o zřízení blokády Klingonsko-Romulanské hranice, aby zabránil Romulanským silám zásobovat Durasův dům. Picardova flotila byla sestavena ze všech lodí dokujících na základně a také z lodí, které byly v té době od základny maximálně den daleko. (TNG: "") Později toho roku byla USS Enterprise-D povolána na tuto základnu z teraformovací mise na Doraf I, aby admirál Brackettová informovala kapitána Picarda o zmizení velvyslance Spocka a jeho pozdějším nalezení na planetě Romulus. (TNG: "")
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.