encyklopedie Star Treku
Advertisement

IKS je označení náležející lodím Klingonské říše uváděné před jejich jménem (například IKS Rotarran), obdobně jako je tomu u zkratky USS u federačních plavidel. V tomto případě zkratka znamená "Imperial Klingon Ship" - Klingonská říšská loď. (DS9: "Sons of Mogh", "Trials and Tribble-ations")

Pozadí[]

Poprvé bylo označení IKS použito v epizodě Star Trek: Deep Space Nine "Sons of Mogh" u lodi IKS Drovana. V podstatě tak nahradilo zkratku IKC ("Imperial Klingon Cruiser" - Klingonský říšský křižník), která byla pro klingonské lodě zavedena od filmu Star Trek: The Motion Picture. Zde byla uvedena v souvislosti s identifikací klingonské lodi Amar.

Advertisement