Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
Jméno: IKS Ki'tang
Třída: klingonský dravec
Náležící: Klingonská říše
Stav: Aktivní (2375)

IKS Ki'tang byl klingonský dravec ve službách Klingonských obranných sil během 24. století. Ki'tang byla nasazena během Dominionské války, kde se účastnila i Druhé bitvy u Chin'toky v roce 2375.

Během bitvy, byla Ki'tang jedinou lodí, která byla odolná vůči breenským energetickým zbraním. Důvod byl zjištěn až po bitvě. Šéfinženýr na Ki'tang provedl před bitvou úpravy tritiové intermatice, aby kompenzoval warpové jádro. Tuto úpravu dal generál Martok okamžitě provést na všech svých lodích. (DS9:"When It Rains...")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.