encyklopedie Star Treku
Advertisement
IRW Haakona
Haakona destroys Iconian probe.jpg
Haakona pálí na iconianskou sondu.
Třída: D'Deridex
Náležící: Romulanské hvězdné impérium
Provozovatel: Romulanská armáda
Stav: Aktivní (2365)
IRW Haakona je romulanský válečný pták, kosmická loď třídy D'Deridex, kterou provozovalo ve 24. století Romulanské hvězdné impérium.

V roce 2365 se kapitán Donald Varley rozhodl vletět se svojí federační lodí USS Yamato do Romulánské neutrální zóny, aby prozkoumal tajemnou planetu Iconii, která, jak se domníval, byla mateřskou planetou vyhynulých bájných Iconianů. Po příletu lodi USS Yamato k Iconii se začaly na lodi objevovat neobvyklé závady, a proto požádal Varley o pomoc USS Enterprise-D, které velel kapitán Jean-Luc Picard. Závady na USS Yamato vyvrcholily naprostým jejím zničením. Před výbuchem lodi požádal kapitán Varley Picarda, aby pokračoval v dalším výzkumu Iconie.

To již byly obě lodi sledovány zamaskovaným romulanských válečným ptákem IRW Haakona, kterému velela subkomandérka Taris. Tajně načetla záznamy palubního deníku lodi USS Yamato. Po zániku lodi USS Yamato se romulánský pták IRW Haakona odmaskoval posádce lodi USS Enterprise-D a žádal posádku, aby ihned odletěla z Neutrální zóny. Kapitán Picard odlet subkomandérce přislíbil až po zjištění příčin zániku USS Yamato a poté nasměroval USS Enterprise-D k Iconii.

Výsadkový tým pod vedením Picarda objevil na povrchu Iconie řídící centrum. To bylo schopné automaticky vypouštět sondy a navíc se v něm nacházela brána, kterou bylo možné se přemisťovat do různých částí vesmíru. Účelem iconianských sond bylo přenášet počítačové programy, které se pak nahrávaly do jiných počítačových systémů. Toto se také stalo málem i lodi IRK Haakana, která opět objevila USS Enterprise-D u planety Iconie. V té době se i na IRW Haakoně začaly objevovat závady a její subkomandérka Taris to považovala za sabotáž Hvězdné flotily. Navíc z povrchu Iconie vylétla další sonda, která směrovala na romulanskou loď. Na pokyn komandéra Rikera se jim podařilo včas sondu zničit. Poté jim posádka Enterprise-D předala pokyny, jak svojí loď vyčistit od nekontabilního software, kterým byla již částečně zamořena, a který způsoboval její neobvyklé závady. Zamoření nežádoucím software nastalo, když si načetla palubní deníky lodi USS Yamato, ve kterých byly zaneseny tyto iconianské počítačové programy.

Aby se objevená technika nedostala do rukou Romulanů, rozhodl se kapitán Picard iconianské řídící centrum, jím spuštěnou autodestrukcí, zničit. Pro návrat na Enterprise-D využil schopností brány. Ta jej však přenesla na můstek romulanské lodi Haakona. Než se její posádka stačila s tím vyrovnat, podařilo se O'Brienovi přenést pomocí transportéru Picarda na palubu své lodi. (TNG: Contagion)


Posádka[]

Advertisement