Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Icoprobe.jpg
Iconianská sonda přenáší software do USS Yamato

Iconianská sonda má kulový tvar a její povrch má modrou barvu. Byla zhotovena mocnou, technicky velmi vyspělou, avšak nyní již zaniklou civilizací Iconianů. Sondu využívali k přenosu software. Jestliže se dostala na oběžnou dráhu planety nějaká kosmická loď, byla z povrchu automaticky vypuštěna tato sonda. Když se přiblížila k dané lodi, automaticky se spustil přenos iconianského software ve formě jakoby velmi výkonných elektrických oblouků. Přenesené programy se ihned začaly nahrávat do paměťových jader lodních počítačů. Vypouštění soud zajišťovalo automaticky pozemní řídící středisko. V něm byl umístěn centrální počítač, který skenoval prostor v okolí planety a právě on zajišťoval start těchto sond z pozemních sil.

V roce 2365 iconianská sonda ovlivnila provozuschopnost kosmické lodi USS Yamato, které velel kapitán Donald Varley. V důsledku přeneseného software na USS Yamato, nastalo u ní postupné vysazování palubních systémů, až to vyvrcholilo výbuchem warp jádra a tím naprostým jejím zničením. Později byla obdobná sonda vypuštěna z povrchu planety Iconie i proti lodi USS Enterprise-D. Kapitán Jean-Luc Picard ji však nechal včas zničit phaserem. Přesto USS Enterprise-D byla infikována iconianským softwarem, protože ještě před zničením USS Yamato komunikovala s touto lodí a z ní si stáhla záznamy z lodních deníků.

Další sonda byla vypuštěna proti romulanskému válečnému ptáku IRW Haakona. Tato loď sledovala obě federační lodě, protože se nepovoleně nacházely v Romulanské neutrální zóně. Subkomandérka Taris ji také nechala, na základě doporučení komandéra Rikera z USS Enterpise, včas zneškodnit. I tato loď byla již předtím infikována iconianským softwarem, protože i ona si stáhla tajně zápisy deníků z USS Yamato. (TNG: Contagion)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.