encyklopedie Star Treku
Advertisement

Impulzní pohon třídy NX

Impulzní pohon je hnací systém používáný při podsvětelné rychlosti. Na federačních lodích je impulzní pohon v podstatě zvětšená fůzní raketa. Obvykle se skládá z fůzního reaktoru, akceleračního generátoru, soupravy hnacích cívek a vektorové přítlakové trysky řídící plasmové splodiny. Fůzní reakce generuje vysoce energickou plasmu. Tato plasma (elektorplasma) může být upotřebená pro impulzní pohon nebo může být odvedena skrz EPS energetickou rozvodnou síť, přes EPS potrubí do dalších systémů. Zrychlená plasma prochází skrz hnací cívky, tím tvoří subprostorové pole, které zlepší hnací účinnek.

Impulzní motory třídy Constitution

Od roku 2270 byl impulz schopný dosáhnout 80% rychlosti světla, aniž by byl warp pohon aktivní (Star Trek: The Motion Picture).

Rozhovor z několika epizod' zahrnující "Where No Man Has Gone Before" a "The Doomsday Machine" naznačuje, že impulzní pohon mohl nějakým způsobem pohánět plavidlo rychlostí vyšší než je rychlost světla, ačkoli s nižší maximální rychlostí a vyšší rychlostí spotřeby paliva než hlavní warp pohon.

Advertisement