Advertisement

Isomiotický hyposprej byl lékařský přístroj, který mohl být kombinován s jinými komponenty a vytvořit tak biogenickou zbraň. V roce 2370 přepravoval Yridianský konvoj odlétající z Deep Space 9 isomiotické hyposprje.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.