FANDOM


dcera terrelianského vyslance, působícího v polovině dvacátého třetí století na na Vulkánu. Nastoupila do téže školy jako mladý Tuvok, který se do ní zamiloval. Ona ovšem projevila zájem o jeho spolužáka, což se Tuvok dozvěděl, až když ho otec (proti jeho vůli), poslal studovat vulkánskou filozofii. Přes prvotní odpor se Tuvok nakonec naučil své emoce ovládat. (VOY: Gravity)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.