FANDOM


Jem'hadarský systém hodností je založený na jednoduchém numerickém principu, kdy jsou muži ve skupině označeni pořadovými číslovkami, přičemž každý voják je nadřízený těm, kteří mají přiřazenu větší hodnotu.

PrvníEditovat

Prvni Goran'Agar

První Goran'Agar

První je nejvyšší hodnost, které může jem'hadarský voják dosáhnout. Takový Jem'Hadar je pak nadřízený všem ostatním v dané jednotce a zodpovídá se pouze Zakladatelům nebo Vortovi, který jednotce velí. Jeho úkolem je též dohlížet na disciplínu mužů, případně je trestat při prohřešku.

DruhýEditovat

Druhý je druhá nejvyšší jem'hadarská hodnost a její nositel je v podstatě zástupcem Prvního.

TřetíEditovat

Třetí je třetí nejvýše postavený Jem'Hadar, zodpovídající se v rámci jednotky pouze Prvnímu a Druhému.

ČtvrtýEditovat

Čtvrtý je čtvrtá nejvyšší hodnost v jem'hadarské jednotce.

PátýEditovat

Pátý je hodnostně pátým nejvýše postaveným vojákem v jednotce.

ŠestýEditovat

Šestý je v pořadí šestá jem'hadarská hodnost.

SedmýEditovat

Sedmý je nejnižší zmíněná hodnost jem'hadarských vojáků.

StaršíEditovat

Starsi Ixtana'Rax

Starší Ixtana'Rax

Starší není ve své podstatě jem'hadarská hodnost, jedná se spíše o titul vyjadřující úctu k Jem'Hadarovi, který se dožil dvaceti let. Většina jem'hadarských vojáků totiž, hlavně kvůli množství podstoupeným bojům, umírá dříve, než tohoto věku dosáhne. (DS9: "To the Death")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.