FANDOM


JohnTorres

John Torres v roce 2378.

John Torres byl otec B'Elanny Torresové a bývalý manžel Miral.

Několik prvních let bylo jeho manželství s Klingonkou šťastné. Rodina žila na planetě Kessik IV, (VOY: "Author, Author") odkud se poté, co John ženu a dceru opustil, odstěhovala. B'Elanna si rozchod rodičů, k němuž došlo v jejích pěti (VOY: "Faces"," Eye of the Needle"), šesti (VOY:"Extreme Risk") nebo v jedenácti letech (oficiální životopis a VOY:"Lineage") vyčítala a považovala se za jednu z jeho příčin. Se svou dcerou se John Torres spojil až po dvaceti letech, když USS Voyager, ztracený v Delta kvadrantu, navázal pravidelné suprostorové spojení se Zemí (VOY: "Author, Author").

John Torres má bratra Carla, neteř Elizabeth a synovce Michaela a Deana

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.