FANDOM


Juhraya je planeta na cardassijské straně Demilitarizované zóny a místo, kde se nalézá kolonie Federace. Planeta byla podstoupena Cardassianům podle smlouvy mezi Federací a Cardasijskou unií z roku 2370. Vůdce Makistů Macias byl jedním z kolonstů. Snažil se dodávat odvahu osadníkům Federace, aby se jen tak nevzdávali svých kolonií.

V roce 2370 byla Cardassiany zničena jedna z nákladnách lodí kolonie. (TNG: "Preemtive Strike")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.