encyklopedie Star Treku
Advertisement

Kánon — uznávaná či přijímaná skupina nebo komplex navzájem souvisejícíh prací

Další významy v angličtině najdete na Wikipedia:Canon

Když Star Trek v osmdesátých letech dvacátého století rostl jak velikostně, tak popularitou, fanoušci museli čelit problému, jak nakládat s neustále se zvětšující sbírkou epizod, filmů, románů, komiksů, technických manuálů a dalších věcí.

Star Trek kánon se obvykle definuje jako všechny hrané televizní seriály a hrané filmy, které vydala společnost Paramount Pictures. Zdá se, že vydáním Animované série na DVD studio změnilo názor a počítá tento kreslený seriál (vysílaný v létech 1973-1974) za součást zavedeného kánonu. [1] [2] [3]

Různé "oficiální" příručky (například Star Trek Encyclopedia nebo Star Trek Chronology) lze využívat jako průvodce kanonickými informacemi, ale samy o sobě kanonické nejsou.

Definice Star Trek kánonu může být pro různé fanoušky různá, a proto je pro encyklopedii typu Memory Alpha tato otázka mimořádně náročná.

V takových případech se "fanouškovský kánon" popisuje termínem fanon. Ten se týká jistých "faktů", které velké množství fanoušků považuje za pravdivé, a tím pádem pro ně nahrazuje zavedenou kanonickou skutečnost či zaplňuje díru v příběhu.

Nekanonické[]

S licencí[]

Existuje velký komplex startrekovských děl, které sice schválil k vydání Paramount, ale nepovažují se za součást Star Trek kánonu. Sem patří například romány, komiksy, hry a starší příručky typu Star Fleet Technical Manual.

Bez licence[]

Existuje také velké množství děl bez licence, která vytvářejí fanouškové pro sebe. Až donedávna nebyla tato fan-fiction, třebaže se mnoha lidem líbila, dávána do jakékoliv souvislosti s kánonem.

Nedávný rozmach epizod a filmů produkovaných bývalými herci a členy štábu ze Star Treku si získal mnohem větší pozornost než tradiční fan-fiction. Části tohoto materiálu někteří fanoušci považují za oficiálnější než romány a hry, protože v nich vystupují herci z různých Star Trek seriálů. Do této skupin spadají následující projekty:

  • Star Trek: New Voyages
  • Star Trek: Of Gods and Men
Advertisement