FANDOM


Kabrel I je první planeta systému Kabrel. Planeta je domovem prostých prvoků a tri-nukleonových plísní. V roce 2374 se pokusil Dominion jednat s Federací o kontrole nad Kabrelem I, aby mohl pomocí místních plísní obnovit pravidelné dodávky ketracelu bílého. (DS9: "Statistical Probabilities")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.