402 1.jpg


Kazonský muž

402 3.jpgKazonský znak

Kazoni jsou humanoidi lišící se od lidí v podstatě pouze poněkud hrbolatým čelem a zejména kostním hřebenem, který se táhne svisle od linie vlasů přes čelo až na špičku nosu. Mají charakteristický vlasový porost, vlasy jim rostou ve velkých chomáčích.

Kazonský národ se tradičně dělí do tzv. sekt, které spolu vzájemně bojují. Jejich počet se údajně neustále mění, začátkem roku 2372 jich bylo osmnáct. Známe názvy pouze některých z nich: Ogla a Relora, které patří mezi silné sekty, a Nistrim, Oglamar, Mostral, Hobii a Pommar, které patří mezi slabé sekty.

Jedná se o druh v podstatě na nízkém stupni technologického rozvoje. Ještě kolem roku 2345 byli zotročeným druhem. Pod vedením Jala Sankura, který jednotlivé sekty na krátkou dobu sjednotil, se osvobodili z područí Trabeů, jimž vzali vesmírné lodě a technologii, což jim umožnilo částečně ovládnout část Delta kvadrantu, kde jsou domovem. Od té doby jsou v kontaktu - i když v naprosté většině nepřátelském - s jinými druhy létajícími vesmírem, přičemž jednota potřebná při osvobozeneckém hnutí nevydržela a sekty nyní mezi sebou bojují navzájem. Nikdy se neusadili na žádné planetě a zvolili nomádský způsob života. Přesto však mají nějaké kolonie, například na Gema Prime.

V borgské nomenklatuře mají označení druh 329. Borgové usoudili, že jsou příliš primitivní a tedy nehodní asimilace.

Kazonská společnost je založena na válečnictví a válečnickou čest dovádí až tak daleko, že dovoluje popravu dětí - chlapců ve věku 13-15 let, kteří selžou při svém prvním bojovém úkolu. Ospravedlňuje to jejich motto: v bitvě nikdo nedostane druhou šanci.

Úspěšným provedením válečnického úkolu získávají chlapci dospělé jméno: jejich dětské jméno je prodlouženo (Ra - Razik, Hali - Haliz, Kar - Karden) a navíc se před jménem užívá Jal, což je zřejmě titul dospělého muže-válečníka.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.