encyklopedie Star Treku
Advertisement

Kontejner s ampulkami ketracelu bílého

Jem'Hadar s trubičkou dodávající ketracel bílý

Ketracel bílý nebo také jen ketracel je látka obsahující isogenický enzym a výživné látky a je určena pro jem'hadarské vojáky Dominionu, kteří jsou na ní závislí. Pokud jí mají nedostatek, jsou ve stresu, neovládají se, přičemž hrozí nebezpečí, že zaútočí na vše ve svém okolí, a nakonec bez jejích dodávek zemřou. Jelikož obsahuje i veškerou výživu, kterou Jem'Hadaři potřebují, nemusí jíst ani pít.

Závislostí na ketracelu si Dominion zajišťuje loajalitu svých vojáků, i když u většiny z nich to není nutné, protože jejich oddanost Zakladatelům je absolutní.

Dohled nad rozdělováním ketracelu má Vorta velící jednotce, a jeho předávání vojákům doprovází ceremonie:

Vorta: "První (jméno Prvního Jem'Hadara), můžeš se zaručit za věrnost svých mužů?"
První Jem'Hadar: "Slibujeme věrnost Zakladatelům až do naší smrti."
Vorta: "Pak od nich přijměte tuto odměnu. Ať vás posílí."

Během války s Dominionem se síly Dominionu v kvadrantu Alfa musely potýkat s nedostatkem ketracelu, protože ústí červí díry bylo zaminováno, takže jej nebylo možno dopravovat z kvadrantu Gama, a velké množství zásob, které Dominion měl v hlavním skladišti v cardassijském prostoru, bylo zničeno posádkou kapitána Siska. (DS9: A Time to Stand)

Z důvodu následného nedostatku ketracelu se Cardassiané zabývali myšlenkou otrávit zbývající zásoby ketracelu a eliminovat tak hrozbu řádění Jem'Hadarů poté, co látka úplně dojde.

Vzácně se přihodí, že je jem'hadarský voják "zrozen" s jistou genetickou mutací, takže jeho tělo dokáže ketracel produkovat samo, většina těchto případů však není odhalena. (DS9: Hippocratic Oath)

Všechny dosavadní pokusy o vyléčení Jem'Hadarů z jejich závislosti skončily nezdarem.

Advertisement