encyklopedie Star Treku
Advertisement
Kira Nerys
Plukovník Kira Nerys (2375)
Plukovník Kira Nerys (2375)
Pohlaví Žena
Druh Bajoran
Přičlenění Bajorská milice
Hodnost Plukovník
Narozen(a) 2343
Bajor, provincie Dahkur
Otec Kira Taban
Matka Kira Meru
Příbuzní Kira Reon (bratr)
Kira Pohl (bratr)
Ztvárnil(a) Nana Visitor

Kira Nerys sloužila jako plukovník v Bajorské milici, během cardassijské okupace působila v bajorském hnutí odporu. Na federační stanici Deep Space 9 sloužila jako atašé Bajoru, později převzala velení stanice.

Dětství[]

Kira Nerys v roce 2346

Kira Nerys se narodila v Dahkurské provincii na Bajoru a velkou část svého života prožila v uprchlickém táboře Singha. V roce 2346 byla její matka Kira Meru odvedena na stanici Terok Nor, aby zde Cardassianům sloužila jako společnice. Kira byla ve svých třech letech příliš mladá, aby to pochopila, proto jí její otec Kira Taban řekl, že její matka zemřela. Nerys se pravdu dozvěděla až v roce 2374. Poté, co byla Meru odvedena, Nerys a jejím bratrům se začalo dostávat lepší péče. Přestože mnoho Bajoranů, včetně Nerys, hledělo na společnice jako na kolaborantky a zrádkyně, její otec cítil, že Meru učinila pro svou rodinu velkou oběť a často své dceři říkával, že její matka byla nejstatečnější ženou, jakou kdy znal. (DS9: "Wrongs Darker Than Death or Night")

Jako dítě se Nerys dostávala často do potíží, s dospělými měla mnoho problémů. Nicméně Cardassijská okupace na ni měla v mnoha aspektech takový vliv, že její život vedl k tomu, že jej zasvětila boji o osvobození. V roce 2369 Nerys řekla Kai Opace, že jako dítě neznala nic jiného, než násilí. Spolupráci s Bajorským hnutím odporu započala ve svých třinácti letech, kdy se usadila v základním táboře Shakaara, vůdce odporu. (DS9: "Duet", "Battle Lines")

Bajorské hnutí odporu[]

Koncem roku 2356 Nerys chodila na hlídky, čistila zbraně a dělala další pomocné práce pro Shakaarovo hnutí odporu. Když plánovali přepadení a potřebovali více pěšáků, Nerys okamžitě pochopila, že má šanci se zapojit aktivněji a dobrovolně se na misi přihlásila. I když si všichni mysleli, že je příliš mladá, Lupaza se postavila a řekla, že Nerys má srdce Sinoraptora a že nemají jinou volbu, než její pomoc přijmout. Když Furel Nerys zesměšňoval, Lupaza jej za to udeřila. (DS9: "Shakaar")

Kira v Shakaarově hnutí odporu

První mise[]

Přepadení bylo její první misí, misí, na kterou nikdy nezapomene. Byla vyděšená, byla jí zima a kousala si do prstů aby udržela proudění krve, zatímco skupina čekala na horském hřebeni. Nejvíce se bála, že si jejího počínání někdo ze skupiny všimne. Po třech nebo čtyřech hodinách se kluzák, na který čekali, objevil. Když se otevřel poklop a objevil se první Cardassian, zahájila palbu a střílela dokud nebyl energetický zásobník prázdný. Později Lupaza vyrobila z kovu ze zničeného kluzáku bajorskou náušnici. Nerys tuto náušnici nosila po zbytek svého života. (DS9: "Shakaar") Díky této akci byla Nerys přijata jako plnohodnotný člen Bajorského odporu. (DS9: "The Darkness and the Light")

Deep Space 9: 2369[]

Po taktickém ústupu Cardassianů v roce 2369 Kira vstoupila do Bajorské milice s hodností majora a byla přidělena jako atašé Bajoru na Deep Space 9. Její postoj byl vcelku rozpolcený. Na jednu stranu byla velice loajální k Bajoru, na stranu druhou věděla, že přítomnost Federace byla pro zabezpečení její domoviny nutná. Když se poprvé setkala s komandérem Benjaminem Siskem, sdělila mu, že nemá pocit, že by Federace měla co dělat na Bajoru. Nicméně i když se Kira a Sisko na spoustě věcí neshodli, Kira se stala důvěryhodným Siskovým prvním důstojníkem stanice. (DS9: "Emissary", "The Homecoming")

Kira byla oklamána Tahna Losem, bývalým bajorským bojovníkem v odboji, který byl zachráněn, když byla jeho loď napadena Cardassiany. Ti tvrdili, že je Tahna Los terorista. Kira přesvědčila komandéra Siska, aby Tahnovi udělil azyl, navzdory jeho pochybám. Brzy se nicméně ukázalo, že Tahna skutečně plánoval způsobit kolaps ústí červí díry za účelem vyhnání Federace i Cardassianů z Bajorského prostoru. Kiře se nakonec povedlo teroristův plán zhatit. (DS9: "Past Prologue")

Když byla stanice infikována virem, který v posádce vyvolával příznaky afázie, ukázalo se, že tento virus je pastí, kterou po sobě nechalo Bajorské hnutí odporu. Kira byla nucena vyhledat Surmaka Rena, který pomáhal virus vytvářet, aby vytvořil protilátku. (DS9: "Babel")

Kromě svých povinností na Deep Space 9 byla občas dočasně odvolána z různých důvodů na Bajor. Např. evakuovala staršího Bajorana Mulliboka z jeho domova ve jménu technologického pokroku Bajoru. (DS9: "Progress")

Kira velice trpěla ztrátou Kai Opaky. Opaka navštívila stanici a spolu se Siskem, Bashirem a Kirou podnikla výlet červí dírou. Dostali se na planetu, kde vládla věčná válka. Lidé umírali, aby byli opět oživeni a znovu bojovali. Během havárie runaboutu Opaka zemřela, ale díky okolnímu prostředí byla jako ostatní vojáci znovu oživena. Nemohla se ale vrátit zpět, rozhodla se proto, že bude žít na planetě a zkusí pomoci ukončit válku. (DS9: "Battle Lines")

Kira se dostala do konfliktu se Siskem když proti němu vedla vzpouru poté, co byla posádka nakažena virem z kvadrantu Gama. Kira se pod jeho vlivem stala vůdcem hnutí, které chtělo na stanici vyvolat vzpouru. (DS9: "Dramatis Personae")

Koncem roku 2369 byla Kira konfrontována Cardassianem, který velel známému pracovnímu táboru Gallitep. Cardassian trpěl Kalla-Nohra syndromem, infikoval se během těžební nehody v táboře. Kira jej označila jako válečného zločince. Tvrdil, že se jmenuje Aamin Marritza a že v táboře pracoval jako administrátor. Prověření fotografií z tábora ale poukazovala na to, že se jedná o Gula Darhe'ela, velitele tábora. K podvodu se přiznal a pokračoval ve vyprávění příběhů z tábora, vyprávěl o hrůzách, které se tam děly a o obětech, jejichž smrt jako velitel tábora způsobil. Označil Kiru za válečného zločince, protože její teroristické aktivity zabíjely nevinné Cardassiany. Odo celou záležitost vyšetřoval a zjistil, že onen Cardassian je ve skutečnosti Marritza a že si nechal provést chirurgickou operaci, aby vypadal jako Darhe'el. Doufal, že se dostane před soud a že se bude zodpovídat z Darhe'elových kriminálních činů ve víře, že tím budou Cardassiané šokováni, přiznají svou vinu a bude vytvořena nová vláda. Nakonec byl z vězení na Deep Space 9 propuštěn. Jeden z místních Bajoranů jej ale těsně po propuštění zavraždil. (DS9: "Duet")

2370-2371[]

Kira zachránila z cardassijského tábora známého hrdinu Liho Nalase doufaje, že jeho přítomnost sjednotí znepřátelené frakce na Bajoru. Bojovala na straně Federace proti Alianci pro globální jednou, známou jako Kruh, radikální skupině Bajoranů, kteří se pokusili svrhnout Bajorskou vládu a vyhnat Federaci ze stanice Deep Space 9. Byla jimi zajata a mučena, ale odmítla prozradit jakékoli informace o bezpečnostních systémech stanice. Po zjištění, že skupina je bez jejího vědomí financována Cardassiany za účelem vyvolání zmatku a opětovného nastolení vlády Cardassianů na Bajoru, přednesla důkaz Sněmu ministrů, čímž pomohla hrozbu ukončit. (DS9: "The Homecoming", "The Circle", "The Siege")

Stala se opononetem Vedeka Winn Adami. Věřila, že je Winn zodpovědná za pokus o vraždu Vedeka Bareila, kterého Kira podporovala ve volbách nového Kai. Bareil se najednou z voleb stáhl, aby uchoval v tajnosti informace, obsahující také údaje o roli Opaky během okupace. Winn volby vyhrála, poté se pokusila kontrolovat také Bajorskou prozatimní vládu. Kira chová k Winn velkou nedůvěru. (DS9: "In the Hands of the Prophets", "The Collaborator", "Shakaar")

Bajoranka Vatrick Pallra se pokusila zabít Quarka poté, co obdržel seznam bajorských kolaborantů. Tato událost otevřela pět let starý případ vraždy jejího manžela, ve kterém Kira hrála roli podezřelé. Během tohoto případu se Kira poprvé setkala s Odem. I když důkazy ukazovaly směrem k ní, řekla Odovi, že manžela Vatrick nezabila, protože v té době sabotovala jinou část stanice. Odo jí věřil a proto ji ze seznamu podezřelých vyškrtl. Po vyřešení útoku na Quarka Odo zjistil, že Kira manžela Vatrick skutečně zabila, protože byl kolaborantem. Tato událost oslabila Odovu důvěru v Kiru. (DS9: "Necessary Evil")

Na stanici dorazili uprchlíci z Kvadrantu gama jménem Skreea ve víře, že Bajor je jejich dlouho ztraceným rájem. Přáli si usadit se na planetě a Kira jejich snahu podpořila. Byli ale odmítnuti, protože Prozatimní vláda se bála, že stále ještě zdevastovaná planeta nemůže přijmout tolik nových obyvatel. Poté, co Skreeané odešli si Kira uvědomila, že byli schopní farmáři a že mohli kultivovat půdu a pomoci bajorskému zemědělství. (DS9: "Sanctuary")

Kira byla u toho, když Odo v roce 2371 zjistil, že jeho lidmi jsou Zakladatelé, vůdci Dominionu. Později toho roku byla unesena Cardassiany a chirurgicky upravena, aby vypadala jako Cardassianka Iliana Ghemor. Cardassianům se téměř podařilo ji přesvědčit, že je skutečně Ilianou, špehem, který byl "vypěstován" v Bajorském odporu. Byla zachráněna za pomoci Elima Garaka. Roku 2371 byla také zapojena do plánu Thomase Rikera, který se jménem Maquis rozhodl zaútočit na Cardassii. (DS9: "The Search, Part I", "Defiant")

Z posádky Deep Space 9 byla jedna z prvních, která navštívila zrcadlový vesmír, kde potkala svůj protějšek, Intendantku Kiru Nerys, jednu z nejzlejších členů Klingonsko-Cardassijské aliance. (DS9: "Crossover")

2372-2373[]

Kira pomohla odvrátit invazi Klingonů na Deep Space 9. Klingoni věřili, že pád vojenské vlády a nástup vlády civilní na Cardassii byl důsledek infiltrace Měňavců. Pomohla Gulu Dukatovi zachránit jeho dceru ze zajetí Breenů. Učila také Dukata, jak se chovat jako bojovník odboje proti Klingonům. Všechny tyto události byly pro Kiru značně stresující, protože Dukat byl jejím úhlavním nepřítelem během okupace Bajoru. (DS9: "The Way of the Warrior", "Indiscretion", "Return to Grace")

Narození Kirayoshiho O'Briena během tradičního bajorského rituálu narození

Po incidentu na runaboutu v roce 2372 byl plod Kirayoshiho O'Briena transportován ze zraněné Keiko O'Brien do těla Kiry. Později se Kira, náhradní matka, přestěhovala k O'Brienům, aby byli otec i matka stála blízko svému nenarozenému dítěti. (DS9: "Body Parts")

Během těhotenství Kira vyšetřovala vraždy ve své bývalé jednotce Bajorského odporu a byla zajata Cardassianem Silarinem Prinem, kterého znetvořil útok její skupiny. Poté co se pokusil zabít Kiru a ohrožoval Kirayoshiho, jej Kira zabila a unikla. (DS9: "The Darkness and the Light")

Kira porodila během tradičního bajorského rituálu narození na Deep Space 9. Po jejím boku byli Miles O'Brien, Keiko a Shakaar Edon, její tehdejší přítel. (DS9: "The Begotten")

V alternativní časové linii Kira zemřela po havárii Defiantu poté, co loď cestovala 200 let do minulosti, na základě čehož ztroskotala na planetě v Kvadrantu gama. Defiant ze "současnosti" planetu objevil a nalezl potomky přeživších. Ti posádku informovali, že za dva dny dojde k havárii. Kira se rozhodla obětovat, aby dodržela "historický" sled událostí, ale její pokus byl zmařen alternativním Odem, který do ní byl stále zamilovaný. Tímto činem Kiře vyznal lásku. (DS9: "Children of Time")

Válka s Dominionem[]

Kira Nerys v uniformě komandéra v roce 2375

Po obsazení Deep Space Nine Dominionem Kira zůstala na stanici jako reprezentant Bajorské vlády pod novou spávou Dominionu, která umístila Dukata zpět do jeho pozice velitele stanice. (DS9: "Call to Arms")

Zpočátku Kira s Cardassiany a Dominionem spolupracovala, nicméně krize, jehož důsledkem byla demonstrativní sebevražda Vedeka Yassim, ji donutila k definitivnímu rozhodnutí založit novou formu odporu proti Dominionu. (DS9: "Rocks and Shoals")

S pomocí Oda a ostatních začala Kira vytvářet různé konflikty mezi Cardassiany a Jem'Hadary. Později byla spolu s Romem přichycena během pokusu o zmaření dominionských plánu znovuotevřít bajorskou červí díru. (DS9: "Behind the Lines") Kira a Rom byli odsouzeni k smrti, ale Quark je zachránil. Kira spolu s Quarkem, Romem, Jakem Siskem a Odem pomohla zneškodnit zbraně stanice, čímž pomohla Hvězdné Flotile znovuobsadit stanici. (DS9: "Favor the Bold", "Sacrifice of Angels")

Krátce po odchodu Dominionu ze stanice se setkala s Bareilem ze zrcadlového vesmíru. Znovu vyšly najevo její city k Bareilovi z jejího vesmíru. "Bareil" pořádal o azyl a strávil s Kirou mnoho času. Ve skutečnosti ale lásku předstíral, byl zamilovaný do Intendantky Kiry, která plánovala ukradnout ze stanice Orb času. "Bareil" se nicméně skutečně zamiloval do Majora Kiry a osvobodil ji ze zajetí, ale zjistil, že nemůže v jejím vesmíru žít ve stínu mrtvého Vedeka Bareila. Kira tak ztratila podruhé jednu ze svých největších lásek jejího života. (DS9: "Resurrection")

Tělo Kiry si propůjčil jeden z Proroků poté, co tělo Jaka Siska obsadil Přízrak při příležitosti Dne zúčtování, který měl určit, zda Bajor vstoupí do svého zlatého věku nebo celou planetu zachvátí zlo. Bitva byla ukončena nerozhodně, protože Kai Winn stanici zaplavila radiací, kterou formy života vyhostila. (DS9: "The Reckoning")

V roce 2375 byla Kira povýšena do hodnosti plukovníka a převzala velení Deep Space 9 během dlouhodobé nepřítomnosti kapitána Siska. Poté, co se na stanici usadili Romulané, kteří byli s Federací v přátelském vztahu proti Dominionu, Kira zjistila, že pravděpodobně tajně skladují zbraně na jedné z planet v Bajorském systému. Tento incident téměř vyvrcholil v ozbrojený konflikt. (DS9: "Shadows and Symbols")

Kira byla unesena Gulem Dukatem a jeho kultem Bajoranů, kteří byli loajální k Přízrakům. Jeden z jejich učitelů, Vedek Fala byl členem kultu. Když se Kira pokusila Dukata označit jako podvodníka, Dukat oznámil členům kultu, že všichni včetně jeho musí ve jménu Přízraků spáchat sebevraždu. Kira zmanipulované členy kultu zachránila odhalením, že Dukatovy osobní sebevražedné tabletky byly falešné. Zklamaný Fala spáchal sebevraždu. (DS9: "Covenant")

Kapitán Sisko a Admirál Ross požádali Kiru, aby vzhledem ke svým zkušenostem v Bajorském odboji pomohla Legátu Damarovi zorganizovat rodící se cardassijský odboj proti Dominionu a naučit je, jak se chovat v partyzánské válce. Sisko ji udělil hodnost komandéra Hvězdné Flotily, aby získala důvěru Cardassianů, kteří v ní stále viděli teroristu bojujícího proti nim. Na pomoc Damarovi se vydali s Kirou také Odo a Garak. (DS9: "When It Rains...")

I když Damar její pomoc přivítal, Gul Rusot se ke Kiře choval značně nedůvěřivě. Ta jej zranila, když ji fyzicky napadl. Jejich nevraživost vedla téměř ke Kiřině smrti Rusotovou vinou, ale Damar jej stačil zabít dřív, než se to mohlo stát. (DS9: "Tacking Into the Wind")

Během bitvy o Cardassii, poslední bitvy války s Dominionem, Kira, Garak, Damar a dva další vojáci zaútočili na Dominionské centrum velení na Cardassii I. Damar a jeden z vojáků byli zabiti, ale Garakovi a Kiře se povedlo dostat se až k velícímu centru, zabít Weyouna a zajmout Zakladatelku.

Po skončení války a zmizení Kapitána Siska znovu převzala velení nad Deep Space 9. (DS9: "What You Leave Behind")

Osobní vztahy[]

Přátelé[]

Benjamin Sisko[]

Se Siskem se Kira poprvé setkala když přišel převzít velení Deep Space Nine. Začátek jejich vztahu byl spíše komplikovanější, zvlášť když se Sisko stal Vyslancem Proroků. Časem se ale Siskovi a Kiře podařilo vyvinout fungující pracovní vztah a postupem času se stali dokonce přáteli. Navzdory jejich fungujícímu přátelství, Kira vždy udržovala jejich vztah na formálnější úrovni než ostatní členové posádky Deep Space 9. Uvědomovala si Siskův status Vyslance Proroků ve svém náboženství, což jí znesnadňovalo pomýšlet na Siska jako na dobrého přítele. Toto se změnilo, když byla nucena na zraněného Siska dohlížet během mise, na které byl "Defiant" téměř zničen. Byli sami na můstku a Kira se snažila pořád mluvit, aby Sisko neupadl do bezvědomí. Tato událost je sblížila a když bylo po všem, dokonce si šli spolu zahrát do simulátoru baseball. (DS9: "Starship Down")

Jadzia Dax[]

Nejbližší přátelství si Kira vytvořila s Jadzií Dax. Svěřovaly se sobě navzájem, především o svých romantických vztazích. Často spolu diskutovaly o problémech, braly vzájemně v úvahu své rady, a to i když Kira nesouhlasila s výběrem Jadziíných mužů a Jadzia zase nasouhlasila s průběhem Kiříných romantických vztahů. Jadzia také pomáhala Kiře uvolnit se. I když Kira neměla ráda simulátory, občas do nich zašla právě s Jadzií.

Kira pokračovala ve svém přátelství s Dax i poté, co byl symbiont přesunut do Ezri Tigan jako do nového hostitele. Ezri považovala Kiru jako jednu z nejbližších přátel. (DS9: "Duet", "The Way of the Warrior" (original broadcast), "

Crossfire

")

Miles O'Brien[]

Mezi Kirou a Milesem vznikla ne příliš vhodná vzájemná přitažlivost během období, kdy Kira nosila dítě Milese a Keiko. Později se Kira na jejich požadavek přestěhovala do jejich kajuty. Nakonec ale Kira i Miles byli schopni své city potlačit a jejich přátelství pokračovalo beze změny.

Tekeny Ghemor[]

Silné přátelství si Kira vytvořila s Tekenym Ghemorem, jedním z vůdců Cardassijské vlády. Poprvé se setkali, když byla Kira unesena Cardassiany a chirurgicky upravena. Ghemor, který zjistil, jaká je pravá totožnost Kiry, jí pomohl utéct a stal se vůdcem Cardassijských rebelů, které stálo proti vojenské vládě. Toho času byl Tekeny jediným Cardassianem, kterého Kira respektovala.

Roku 2373 vyhledal úkryt na Deep Space 9 poté, co Dominion převzal vládu nad Cardasií. Umíral a Kira se o něj postarala dokud nezemřel. Během toho času Kiře řekl, že v ní vidí velice blízkého člověka, vnímá ji jako dceru. Podle Cardassijské tradice Ghemor řekl na smrtelné posteli Kiře všechna "rodinná tajemství". Jedno z těch tajemství bylo, že se účastnil masakru Bajorských civilistů během okupace. I když byla Kira zklamaná, uvědomila si, že by nikdo neměl zemřít sám a zůstala s ním až do konce. Ghemor také poskytl informace, podstatné pro další vývoj války. (DS9: "Second Skin", "

Ties of Blood and Water

")

Tora Ziyal[]

I když Kira neměla ráda Dukata, vyvinula si hluboké přátelství k jeho dceři Ziyal natolik, že ji téměř považovala za část své rodiny. (DS9: "When It Rains...") Když začal Dukat bojovat s Klingony, Kira jej přesvědčila, aby s ní nechal Ziyal na Deep Space 9, protože nechtěla, aby Ziyal prošla tím, čím Kira když bojovala proti Cardassianům. (DS9: "Return to Grace")

Kira Ziyal velice chránila; když zjistila, že se schází s Garakem, vyhrožovala mu, že jestli Ziyal ublíží, bude toho litovat. Později však začala jejich vztah akceptovat i když s ním úplně nesouhlasila. (DS9: "For the Cause", "By Inferno's Light")

Rodina[]

Kiřini rodiče se jmenovali Kira Meru a Kira Taban. Její dva sourozenci se jmenovali Kira Reon a Kira Pohl.

Kiru Meru vybrali Cardassiané v roce 2346 jako společnici pro Dukata. Podstoupila toto, protože tím zajistila lepší zacházení se svou rodinou a především její přežití v táboře. Zůstala ve službách po dobu sedmi let, až do své smrti. Kiřin otec svým dětem řekl, že matka zemřela v táboře. Kira zjistila pravdu až v roce 2374, kdy jí to řekl Dukat. Nevěřila mu, proto použila Orb času a cestovala zpět do roku 2346, aby poznala pravdu. Když zjistila, jak to bylo doopravdy, rozhodla se zúčastnit atentátu na Dukata a svou matku. Nakonec ale porozuměla matčiným důvodům a varovala před bombou jak ji, tak Dukata. (DS9: "Wrongs Darker Than Death or Night")

Kira se svým otcem zůstali v internačním táboře dokud se Kira nepřidala k Bajorskému odporu. Když otec umíral, odcházela na teroristickou misi, díky čemuž nebyla se svým otcem, když zemřel. Nikdy si to neodpustila. (DS9: "

Ties of Blood and Water

")

Romantické vztahy[]

Julian Bashir[]

Během 'Horečky lásky', která byla na stanici zatažena příjezdem Lwaxany Troi začal Kiru, která se tehdy stýkala s Bareilem, přitahovat Julian Bashir. Po odeznění horečky nicméně k obnovení vztahu nedošlo. (DS9: "

Fascination

")

Bareil Antos[]

Kira a umírající Bareil

S Bareilem se Kira setkala poprvé, když zavítal na stanici jako Vedek za účelem pomoci vyřešení konfliktu Vedeka Winn a Federace ve věci způsobu vyučování ve škole Keiko O'Brien. (DS9: "In the Hands of the Prophets") Jejich vztah se upevnil poté, co byla Kira dočasně odvelena z Deep Space 9 a Bareil ji pozval do kláštera, ve kterém tehdy působil. Pomohl také Kiře spolu s Dax odhalit plán organizace Kruh; vypomohl vniknutí Kiry a Dax v přestrojení za Vedeky do Bajorského sněmu ministrů. (DS9: "The Circle", "The Siege") Jejich vztah přerostl v lásku v roce 2370, kdy probíhala volba nového Kai. (DS9: "The Collaborator") Jejich vztah skončil nešťastně, během havárie raketoplánu. Bareil byl smrtelně raněn, Dr. Julian Bashir jej udržoval při životě a podle něj mohl přežít, nicméně toho času probíhalo jednání s legátem Turrelem, se kterým Bareil tajně vyjednával velmi dlouhou dobu. I když v jednání pokračovala Kai Winn, byla nakonec nucena požádat Bareila o rady. Po ukončení vyjednávání Bareil požádal o odpojení všech podpůrných zařízení. Zemřel v Kiřině náruči. (DS9: "

Life Support

")

Shakaar Edon[]

Kira a Shakaar, který se stal hlavou Bajorské vlády, byli milenci asi rok. Byl jejím velitelem během Okupace Bajoru. Znovu se s ním podkala, když jej poslala Kai Winn v záležitosti navrácení půdních reklamátorů od farmářů z jeho provincie. Tam se Shakaar opět setkal s Lupazou a Furelem, členy jeho bývalé odbojové skupiny. Spolu s nimi a Kirou zorganizovali hnutí, které se bránilo vládním vojákům, nicméně ti odmítli napadnout svého původního vůdce a Shakaar, poslouchaje Kiřinu radu, se vrátil do hlavního města, kde získal pozici předsedy vlády. (DS9: "Shakaar") Jejich vztah nabral na obrátkách když Shakaar dorazil na Bajor vyjednávat o vstupu Bajoru do Federace. (DS9: "Crossfire") Byl po jejím boku, když rodila dítě Milese O'Briena. (DS9: "The Begotten") Romantický vztah Kiry a Shakaara skončil v roce 2373, nicméně nadále zůstali přátelé.

Kiřin výběr partnerů jako byl Vedek Bareil a První ministr Shakaar vedl k fanouškovským (kromě toho i Dukatovým; "
Return to Grace
") spekulacím, že si Kira vybírala mocné a vlivné muže.

Odo[]

První polibek Kiry a Oda

Vztah Kiry a Oda byl dlouhý a hluboký. Poprvé se potkali během Okupace Bajoru, když ji Odo podezříval z vraždy kolaboranta. (DS9: "Necessary Evil") Během let, kdy spolu pracovali, se do sebe zamilovali. Kiřiny city k Odovi přetrvaly i přes ostatní romantické vztahy, které měla. S pomocí Vica Fontaina Odo vyjádřil své city ke Kiře a zjistil, že ona to cítí stejně, což vyvrcholilo ve velmi vášnivý polibek před Quarkovým barem. (DS9: "

His Way

")

Jejich vztah trval až do skončení války s Dominionem, kdy se Odo vrátil do Velkého článku aby zachránil své lidi a navedl je na cestu míru. (DS9: "What You Leave Behind")

Chronologie[]

2343
Narozena v Dahkurské provincii na Bajoru.
2346
"Zemřela" její matka.
2355
Připojila se k Shakaarově odbojové skupině.
2357
Pomohla osvobotit pracovní tábor Gallitep.
2365
Pověřena sestavením seznamu bajorských kolaborantů.
2365
První setkání s Odem.
2369
Osvobozen Bajor. Přidala se k Bajorské milici a byla přidělena na Deep Space 9
2370
Začala se scházet s Bareilem Antosem.
2370
Dostala oprávnění používat Orb proroctví a změny.
2371
Zemřel Bareil Antos.
2371
Unesena na Cardassii, kde byla chrirurgicky upravena, aby vypadala jako Iliana Ghemor, cardassijská pracovnice Obsidiánského řádu.
2373
Narodil se Kirayoshi O'Brien, dítě, pro něhož byla během těhotenství náhradní matkou.
2374
Použitím Orbu času cestovala zpět do roku 2346 na Terok Nor a zjistila, že její matka v tomto roce nezemřela, ale stala se Dukatovou společnicí, aby zajistila lepší zacházení se svou rodinou.
2374
Začala se scházet s Odem.
2375
Povýšena na plukovníka. Dočasně dostala hodnost komandéra Hvězdné flotily. Připojila se ke Cardassijským rebelům. Opustil ji Odo, navrátil se ke svým lidem. Byla pověřena velením stanice Deep Space 9.
"Kira byla zřejmě povýšena přímo z hodnosti majora do hodnosti plukovníka, čímž pravděpodobně přeskočila hodnost podplukovníka. Vyvstává otázka, zda autoři opravdu zamýšleli z Kiry udělat plnohodnotného plukovníka nebo pouze podplukovníka (Tak jako tak by ale byla oslovována "plukovníku") Vzhledem k jejímu dočasnému pověření Hvězdnou flotilou komandérem je možné, že její hodnost byla skutečně podplukovník, protože tyto hodnosti jsou ekvivalentní.

Zajímavosti[]

  • Kira Nerys je jedinou postavou ze Star Treku, která se tváří v tvář setkala se svým protějškem ze zrcadlového vesmíru.

Externí odkazy[]

  • Šablona:Wikipedia
  • Šablona:NCwiki
Advertisement