encyklopedie Star Treku
Advertisement

Klingonská říše je státní útvar nacházející se v Beta kvadrantu. Vznikla sjednocením Klingonů zhruba v 9. století Kahlessem Neporazitelným, který porazil tehdejšího vládce a tyrana Molora. Po tomto hrdinském činu Klingoni Kahlesse prohlásili císařem a jím začala existence tisícileté Klingonské říše.

Státní zřízení a forma vlády[]

Moc výkonná[]

Klingonská říše je už od počátku absolutistickou monarchií, ve které měl císař ohromnou moc. Ta se postupem času transformovala na jistý druh konstituční monarchie, jelikož byla založena Klingonská vysoká rada, která fungovala jako poradní orgán císaře a během staletí získávala stále větší moc v říši. Nakonec když v roce 2069 zemřel poslední císař ze staré dynastie, byla Vysoká rada tak mocná, že převzala vládu.

Od té doby lze považovat říši za Aristokratický stát, jelikož do Vysoké rady se nedostane jen tak každý Klingon.

Hlavou státu se tedy od roku 2069 stal Kancléř, který je předseda rady. Ten má rozhodující slovo v Radě a tím pádem je vrcholným představitelem výkonné moci v říši. V seriálech a filmech bylo možno vidět pět Kancléřů: Gorkon, Azetbur, K'mpec, Martok a Gowron.

Někdy v druhé polovině 24. století byl Kahless naklonován a nastoupil opět na svůj trůn, nyní již bez jakékoli skutečné moci. Měl pouze reprezentativní funkci a můžeme říct i něco jako funkci papeže neboli duchovního vůdce.

Moc zákonodárná[]

V klingonské říši nikdy ( kromě deseti let kdy byla říše republikou ) neexistoval parlament, který by obstarával zákonodárství. Proto lze předpokládat, že Vysoká rada obstarává i tuto část státní správy.

Historie[]

Historie celé říše je velmi pohnutá. Technologicky jsou na úrovni Federace. K nejvyspělejší technologii, kterou disponují, patří hlavně ta, která se dá využít v bitvách a honbě za kořistí. Jejich oběťmi se stávají slabě chráněné základny, ale i civilizace. Lodě Říše jsou vybaveny maskovacím zařízením, které je skrývá před senzory ostatních plavidel a výkonné zbraně ničí vše co jim stojí v cestě. Maskovací komponent získali Klingoni v roce 2268 od Romulanského hvězdného impéria směnou za konstrukční plány svého křižníku typu D7. Tato aliance však neměla dlouhé trvání a po jejím skončení opět naplno vypuklo naprosté a totální nepřátelství mezi oběma druhy, které vyvrcholilo roku 2346 tzv. Khitomerským masakrem. Známé jsou také vztahy s Cardassijskou říší. Byly údajně spíše přátelské, výjimku tvoří konflikt u mlhoviny Betreka, který trval 18 let.

Zahraniční politika[]

Kontakty Klingonské říše a Spojené federace planet byly od začátků napjaté až nepřátelské, neboli velmi pohnuté. Poprvé se lidé střetli s jedním Klingonem na Zemi, kde ho pronásledovali geneticky vylepšení Sullibané, ale to bylo ještě v dobách před vytvořením Federace. Od té doby se vztahy jen zhoršovaly. Mír mezi Federací a Říší byl nastolen až po událostech na Ajilonu Prime. Mezi oběma mocnostmi také existovala dlouhodobá studená válka.

Advertisement