FANDOM


Kolonie Omicron Theta se nacházela na planetě Omicron Theta ve vzdálené soustavě Omicron Theta. Kolonie byla založena na počátku 24. století, a byla to plně soběstačná, na vědu zaměřená kolonie. V kolonii žilo před jejím zničením 411 osadníků, z nichž jedním byl dr. Noonien Soong.

Kolonie byla v roce 2336 zničena krystalickou entitou. Posádka lodě Federace USS Tripoli, která zareagovala na tísňové volání z kolonie, zde našla jen deaktivovaného androida Data. Data byl naprogramován se zprávami od několika kolonistů, a v jeho paměti bylo uloženo i jejich chování.

V roce 2364 byly zbytky kolonie navštíveny posádkou USS Enterprise-D, která v laboratoři dr. Soonga nalezla dalšího androida, Lora. (TNG: "Datalore")

KolonistéEditovat

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.