FANDOM


Kolonie Strnad byla pozemská kolonie, založená v soustavě Strnad v roce 2364 za pomoci USS Enterprise-D.

Krátce po založení kolonie jí bylo vyhrožováno bohem Edů, který měl soustavu Strnad a blízkou soustavu Rubicon pod svou ochranou.

Kapitán Jean-Luc Picard žádal od boha Edů nějaké znamení, zda má být kolonie v soustavě Strnad zrušena. Bůh Edů s Enterprise poté začal komunikovat, a ukázal svou loď. Kapitán Picard toto bral jako "ano" na jeho otázku, a kolonie byla ze soustavy odstraněna. (TNG: "Justice")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.