FANDOM


Kolonie Vega, nacházející se ve soustavě Vega, je pozemská kolonie, založená na počátku 22. století. Kolonie Vega byla na počátcích lidského zkoumaní vesmíru jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Země. Byla mezi prvními založenými koloniemi, společně s Alphou Centauri a kolonií Terra Nova. Po dlouhou dobu se nacházela na hranicích známého vesmíru.

Travis Mayweather se narodil na nákladní lodi ECS Horizon, na půli cesty mezi kolonií Vega a planetou Draylax. (ENT: "Fortunate Son")

V roce 2151 admirál Forrest spekuloval, že únikový modul, který nalezla loď Enterprise, mohl být vypuštěn kolonií Vega. Později se však ukázalo, že se jednalo o časovou loď z 31. století. (ENT: "Future Tense")

V roce 2254, USS Enterprise plánovala v kolonii Vega provést výměnu posádky poté, co byli někteří zabiti či zraněni na planetě Rigel VII. (TOS: "The Cage")

V alternativní časové linii byla kolonie Vega zničena Xindy poté, co zničili v roce 2154 Zemi. (ENT: "Twilight")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.